Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej

3 komentarze

Pytanie: Po jakim czasie przedawnia się tytuł wykonawczy w egzekucji administracyjnej? Czy wystawienie tytułu wykonawczego np. przez ZUS albo Urząd Skarbowy przerywa bieg przedawnienia?

Odpowiedź: Dokładniej, to można mówić o przedawnieniu się roszczenia objętego tytułem wykonawczym a nie samego tytułu wykonawczego ale wiadomo o co chodzi. Otóż zgodnie z art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Wystawienie ani doręczenie dłużnikowi odpisu tytułu wykonawczego nie jest środkiem egzekucyjnym a zatem nie przerywa biegu przedawnienia. Nie wydłuża też terminu biegu przedawniania jak to ma miejsce w przypadku zasądzenia należności (związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) w postępowaniu cywilnym.

Zobowiązanie publicznoprawne przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania i dotyczy to także zobowiązań publicznoprawnych objętych tytułem wykonawczym.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. To jeżeli w egzekucji administracyjnej zostanie zajęte przykładowo konto bankowe to zostanie przerwany bieg przedawnienia ale na następny dzień już to przedawnienie dalej biegnie mimo, że konto jest dalej zajęte?

  Jacek

  12 Lut 21 o 22:01

 2. Dokładnie tak.

  admin

  12 Lut 21 o 22:24

 3. To lepiej mieć na sobie egzekucję administracyjna od komornika sądowego..

  Kajek

  10 Lip 21 o 19:57

Skomentuj