Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej

7 komentarzy

Pytanie: Po jakim czasie przedawnia się tytuł wykonawczy w egzekucji administracyjnej? Czy wystawienie tytułu wykonawczego np. przez ZUS albo Urząd Skarbowy przerywa bieg przedawnienia?

Przeczytaj też: Przedawnienie abonamentu rtv

Odpowiedź: Dokładniej, to można mówić o przedawnieniu się roszczenia objętego tytułem wykonawczym a nie samego tytułu wykonawczego ale wiadomo o co chodzi. Otóż zgodnie z art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Przeczytaj też: Przedawnienie kosztów upomnienia

Wystawienie ani doręczenie dłużnikowi odpisu tytułu wykonawczego nie jest środkiem egzekucyjnym a zatem nie przerywa biegu przedawnienia. Nie wydłuża też terminu biegu przedawniania jak to ma miejsce w przypadku zasądzenia należności (związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) w postępowaniu cywilnym.

Przeczytaj też: Kto jest wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

Zobowiązanie publicznoprawne przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania i dotyczy to także zobowiązań publicznoprawnych objętych tytułem wykonawczym.

Przeczytaj też: Czy windykacja przerywa bieg przedawnienia?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. To jeżeli w egzekucji administracyjnej zostanie zajęte przykładowo konto bankowe to zostanie przerwany bieg przedawnienia ale na następny dzień już to przedawnienie dalej biegnie mimo, że konto jest dalej zajęte?

  Jacek

  12 lut 21 o 22:01

 2. Dokładnie tak.

  admin

  12 lut 21 o 22:24

 3. To lepiej mieć na sobie egzekucję administracyjna od komornika sądowego..

  Kajek

  10 lip 21 o 19:57

 4. Witam, a co w sytuacji, gdy organ egzekucyjny, np. US, “dopisuje” nowe zajęcie na koncie (na podstawie innego tytułu, gdy to konto w banku zajął już wcześniej)? Jak wówczas wygląda sprawa z przedawnieniem tego wcześniejszego roszczenia?

  yeah

  20 mar 22 o 13:12

 5. Witam, w mojej ocenie to nowe zajęcie nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia którego dotyczy wcześniejsze zajęcie.

  admin

  20 mar 22 o 13:20

 6. OK, dziękuję z odpowiedź, też miałem taką nadzieję, że nie przerywa 🙂 A jakie ewentualnie czynności egzekucyjne, o których musiałbym być zawiadomiony, mogłyby mieć wpływ na przedawnienie? Zajęcie kont bezskuteczne, bo kwoty wolnej nie przekraczam, nieruchomości nie posiadam, nadpłaty podatku do zabrania nie mam i nie wiadomo gdzie pracuję 🙂

  yeah

  20 mar 22 o 15:40

 7. Musiałaby to być jakaś kolejna czynność egzekucyjna – zajęcie. W Pana sytuacji pozostaje ewentualnie wizyta komornika skarbowego i zajęcie jakiejś ruchomości w mieszkaniu, jak mniemam.

  admin

  20 mar 22 o 16:10

Skomentuj