Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Cesja wierzytelności a pokrzywdzony

skomentuj

Taki mail: Zleciłem firmie windykacyjnej odzyskanie długu z tytułu prywatnej pożyczki w Kościerzynie i podpisaliśmy umowę przelewu powierniczego wierzytelności. Właściciel firmy windykacyjnej uzyskał na swoje nazwisko nakaz zapłaty. Ponieważ egzekucja komornicza jest bezskuteczna przeto chcemy zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przez dłużnika oszustwa przy zaciągnięciu tejże pożyczki. Czy pokrzywdzonym w sprawie będzie właściciel firmy windykacyjnej czy ja?

W przypadku umowy przelewu powierniczego wierzytelności a więc cesji warunkowej, kiedy to nabywca nie kupuje od zbywcy wierzytelności poprzez zapłatę ustalonej kwoty, pokrzywdzonym w sprawie karnej jest wciąż zbywca, czyli Pan. Firma windykacyjna a dokładniej jej właściciel może skutecznie złożyć zawiadomienie o (podejrzeniu) popełnienia przestępstwa jednak i tak zostanie Pan jako pokrzywdzony przesłuchany przez Policję albo przez Prokuraturę. Gdyby natomiast była to cesja bezwarunkowa czyli gdyby faktycznie sprzedał Pan tę wierzytelność otrzymawszy za nią zapłatę od właściciela firmy windykacyjnej, wówczas to on byłby pokrzywdzonym w przypadku skierowania zawiadomienia o oszustwie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

19/01/2013

Skomentuj