Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wierzytelność hipoteczna – komornik czy windykatorzy

skomentuj

Taki mail: Mam dłużnika, os. prywatna wobec której właśnie w sądzie trwa sprawa o nadanie klauzuli wykonalności z kpc 777 na kwotę 119 tys. zł. Mamy też ustanowioną hipotekę umowną na nieruchomości dłużnika w wys. 120 tys. i teraz mogę zlecić to komornikowi ale zastanawiam, się czy bardziej skutecznie nie byłoby zlecenie tego państwu, o ile to możliwe.

Egzekucja z nieruchomości może trwać bardzo długo, nawet latami. Możemy zająć się sprawą, ale dopiero po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności. Jeżeli dłużnik ma pieniądze (nawet ukryte lub ulokowane na osobę trzecią), to można by liczyć na to, że uda się go przymusić do dobrowolnej spłaty długu. Możliwe jednak że pieniędzy nie ma gdyż gdyby miał, to dług oddałby zważywszy na to iż istnieje owa hipoteka.

Styczeń 18th, 2013 at 10:00 pm

kategoria: hipoteka

Skomentuj