Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnicy: Damian Anioł i Ryszard Wieczorkiewicz, Tychy. Kwota 5.607,12 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnicy solidarni: Damian Anioł i Ryszard Wieczorkiewicz NIP 6461983245, zamieszkali w mieście Tychy. Kwota podstawowa długu to 5.607,12 zł., do tego odsetki ustawowe od tej kwoty od dnia 01 sierpnia 2009 r. oraz 63,00 zł. kosztów procesu i 28,25 zł. kosztów poniesionych przez wierzyciela w toku egzekucji. Dług potwierdzony jest prawomocnym nakazem zapłaty wydanym dnia 17 marca 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu Sekcja ds uproszczonych w ramach Wydziału I Cywilnego. Jest to dług gospodarczy który dłużnicy zaciągnęli jako wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Sfinks s.c..

Postępowanie egzekucyjne prowadzone było przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach Antoni Kuźmiczuk i zostało umorzone w dniu 28 października 2011 r. z powodu całkowitej bezskuteczności tegoż.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

21/11/2012

kategoria dłużnicy

Skomentuj