Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wierzytelność poręczyciela pożyczki

skomentuj

Taki mail: Jakiś czas temu poręczyłam dwie umowy pożyczki. Dłużnik (zamieszkały w Skierniewicach) nie spłacił ich w wyniku czego zostało mi zajęte wynagrodzenie za pracę. Spłaciłam obie te pożyczki z banku (częściowo przez zajęcie wynagrodzenia, częściowo wpłata własna do wierzyciela oraz wpłata przez komornika). Posiadam zaświadczenia od komornika i wierzyciela jak również umowę, w której moj dłużnik uznaje dług i będzie mi oddawał w miesięcznych ratach. Niestety do tej pory nie wywiązał się z tej umowy. Umowa opiewa na 60 tys zł. Chciałam zapytać czy bylibyście Państwo zainteresowani ściągnięciem, ewentualnie wykupem od mnie tej wierzytelności.

Wierzytelności przysługujące od osób prywatnych raczej nie są chodliwym towarem, gdyby Pani chciała taką wierzytelność sprzedać. Zwłaszcza gdy wiadomo, że wynika z poręczenia kredytu lub pożyczki które wierzyciel – poręczyciel musiał za dłużnika spłacić. Cena oferowana za taki dług może nie przekraczać np. 10% wartości nominalnej długu. Zazwyczaj, co nie oznacza że zawsze.

Warto uzyskać prawomocny wyrok choćby po to, aby zapobiec przedawnieniu się tych wierzytelności; termin przedawnienia jest bowiem tu trzyletni, tak jak termin przedawnienia owych bankowych (albo pozabankowych tudzież ze SKOK) pożyczek. A gdy już zostanie wydany prawomocny wyrok, to wnieść do komornika o wszczęcie egzekucji. Nie jest powiedziane, że egzekucja będzie bezskuteczna. Pożyczkodawca zwrócił się o zapłatę przeciwko poręczycielowi może dlatego, że nie chciał czasochłonnej egzekucji z ruchomości bądź nieruchomości dłużnika – pożyczkobiorcy

kategoria: żyrant

Skomentuj