Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzedaż długu przez bank a BIK

12 komentarzy

Pytanie: Taki temat póki co tylko teoria. Załóżmy, że jest bardzo przeterminowany bankowy kredyt gotówkowy i kredytobiorca widnieje w BIK z informacją o zaległości w spłacie kredytu. Co się stanie, gdy ten dług bank sprzeda jakiejś firmie windykacyjnej wcale z bankiem niezwiązanej? Czy dłużnik będzie wciąż widniał w BIK wpisany przez bank albo ze zmianą wierzyciela znaczy się będzie widniał w BIK z informacją o tym, ze nastąpiło przejście wierzytelności na firmę windykacyjną?

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności z tytułu kredytu a zachowanie tajemnicy bankowej

Odpowiedź: W sytuacji gdy bank sprzeda swą wierzytelność z tytułu kredytu (nie ważne, jakiego) firmie windykacyjnej, to zobowiązany jest do usunięcia z BIK wzmianki o tym, że ma dłużnika – kredytobiorcę, gdyż już tego dłużnika bank nie będzie miał, tylko firma windykacyjna. A firma windykacyjna nie ma możliwości wpisania swego dłużnika do BIK ani też wzmianka o zmianie wierzyciela (z banku na firmę windykacyjną) nie może być dokonana w BIK. Konkludując, ten dłużnik – kredytobiorca już nie będzie figurował w BIK jako mający wciąż zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego. Może jednak taki dłużnik figurować w BIK jeszcze nawet przez pięć lat jako ten, który nie spłacił kredytu w terminie; na takiej samej zasadzie, jak figurują w BIK osoby które spłaciły bankowi kredyt ale dokonały tego z opóźnieniem (w toku windykacji, postępowania egzekucyjnego).

Przeczytaj też: Czy komornik sprawdza lub wpisuje do BIK?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 listopada, 2020

kategoria kredyty

tag ,

Komentarze do 'Sprzedaż długu przez bank a BIK'

Subscribe to comments with RSS

 1. Zlecenie przez bank windykacji zewnętrznej firmie nie powoduje wykreślenia z BIK! proszę nie wprowadzać w błąd!

  Anonim

  13 cze 21 o 11:42

 2. W poradzie mowa nie o zleceniu windykacji tylko o sprzedaży długu! W przypadku sprzedaży długu bank jako zbywca ma obowiązek wykreślić z BIK informacje o niespłaconym kredycie!

  admin

  13 cze 21 o 12:02

 3. A czy firma windykacyjna która kupiła dług od banku może skorzystać z wystawionego przez ten bank BTE w tej sprawie?

  nowotarżanin

  16 sie 21 o 17:23

 4. Nie może.

  admin

  17 sie 21 o 07:10

 5. Poza tym już od kilku lat bankowy tytuł egzekucyjny jest zniesiony prawnie.

  szczupak

  29 sie 21 o 14:50

 6. Tak, wpis w BIK o kredycie niespłaconym pozostaje mimo dokonania sprzedaży długu firmie windykacyjnej ale ma statut jakby kredytu już spłaconego co nie jest rzetelną informacją.

  Moryc

  29 paź 21 o 15:36

 7. Witam,

  Mój dług został sprzedany firmie windykacyjnej. Zostałam poinformowana o cesji wierzytelności, nowy wierzyciel dostaje ode mnie regularnie wpłaty. Ale w BIK widnieje pierwotny wierzyciel(firma pożyczkowa), u którego wciąż wisi zaległość(od 180 dni), choć nie jest już właścicielem długu. Czy pierwotny wierzyciel nie powinien zgłosić w BIK zamknięcie zobowiązania? Napomnę, że miałam też cesję innego długu i bank, który tego dokonał, wysłał informację na ten temat, więc teoretycznie widnieje dług jako zobowiązanie zamknięte.

  Eve

  10 sie 23 o 15:54

 8. Witam, w przedstawionej sytuacji Pani dług który został sprzedany powinien zmienić status na “odzyskany” i pozostać w BIK z takim statusem przez pięć lat. Zmiany statusu powinna dokonać o0czywiście firma pożyczkowa. Może Pani wezwać firmę pożyczkową do zmienienia statusu wpisu pod rygorem skutków prawnych.

  admin

  10 sie 23 o 16:30

 9. Moja żona jest 4lata po upadłości i jest wpisana w bik jako osoba po upadłości,ok,ale sprawa jest bardziej skomplikowana ponieważ bank który sprzedał windykacji dług przed upadłością dokonał wpisu w bik “windykacja!” Pisałem do nich i nie chcą zmienić statusu przed upływem 5lat. Na jaki art. i paragraf mam się powołać, aby zmienili status na odzyskany? Bank chętnie udzieliłby kredytu,ale ten wpis ich blokuje.

  Roman

  28 sty 24 o 07:25

 10. W ustawie prawo bankowe nie znajduję przepisów regulujących tę kwestię, myślę że należy skorzystać z drogi sądowej, żądając w pozwie aktualizacji i ewentualnie zadośćuczynienia. Oczywiście taka adnotacja w BIK jest nieprawidłowa w omawianej sytuacji.

  admin

  28 sty 24 o 11:58

 11. Sprawdziłem dokładnie i jest tak w historii spłacania jest czerwony krzyżyk pod którym kryje się adnotacja “windykacja długu” a pod statusem zobowiazania”odzyskany”. Pomimo że dług dawno sprzedał bank santander consumer. A windykacja nie prowadzi windykacji ponieważ była 4lata temu upadłość. Co mogę zrobić, aby ten wpis usunąć? Pisałem do Santandera dwa razy i w odpowiedzi napisali że 5lat mają prawo przetwarzać dane. Za rok mija 5 lat. Czy coś można zrobić przed upływem 5 lat?

  Roman

  7 lut 24 o 12:30

 12. Jeżeli jest adnotacja “odzyskany” to prawidłowa – taka adnotacja dokonywana jest przy sprzedaży długu> nic nie można zrobić przed upływem 5 lat.

  admin

  7 lut 24 o 13:22

Skomentuj