Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sprzedaż długu przez bank a BIK

2 komentarze

Pytanie: Taki temat póki co tylko teoria. Załóżmy, że jest bardzo przeterminowany bankowy kredyt gotówkowy i kredytobiorca widnieje w BIK z informacją o zaległości w spłacie kredytu. Co się stanie, gdy ten dług bank sprzeda jakiejś firmie windykacyjnej wcale z bankiem niezwiązanej? Czy dłużnik będzie wciąż widniał w BIK wpisany przez bank albo ze zmianą wierzyciela znaczy się będzie widniał w BIK z informacją o tym, ze nastąpiło przejście wierzytelności na firmę windykacyjną?

Odpowiedź: W sytuacji gdy bank sprzeda swą wierzytelność z tytułu kredytu (nie ważne, jakiego) firmie windykacyjnej, to zobowiązany jest do usunięcia z BIK wzmianki o tym, że ma dłużnika – kredytobiorcę, gdyż już tego dłużnika bank nie będzie miał, tylko firma windykacyjna. A firma windykacyjna nie ma możliwości wpisania swego dłużnika do BIK ani też wzmianka o zmianie wierzyciela (z banku na firmę windykacyjną) nie może być dokonana w BIK. Konkludując, ten dłużnik – kredytobiorca już nie będzie figurował w BIK jako mający wciąż zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego. Może jednak taki dłużnik figurować w BIK jeszcze nawet przez pięć lat jako ten, który nie spłacił kredytu w terminie; na takiej samej zasadzie, jak figurują w BIK osoby które spłaciły bankowi kredyt ale dokonały tego z opóźnieniem (w toku windykacji, postępowania egzekucyjnego).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 listopada, 2020

kategoria kredyty

tag

Komentarze do 'Sprzedaż długu przez bank a BIK'

Subscribe to comments with RSS

  1. Zlecenie przez bank windykacji zewnętrznej firmie nie powoduje wykreślenia z BIK! proszę nie wprowadzać w błąd!

    Anonim

    13 Cze 21 o 11:42

  2. W poradzie mowa nie o zleceniu windykacji tylko o sprzedaży długu! W przypadku sprzedaży długu bank jako zbywca ma obowiązek wykreślić z BIK informacje o niespłaconym kredycie!

    admin

    13 Cze 21 o 12:02

Skomentuj