Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Nieinformowanie poręczyciela o opóźnieniu w spłacie pożyczki

7 komentarzy

Pytanie: Rok temu poręczyłam pożyczkę znajomemu, nic nie zapowiadało żeby miał zamiar długu nie spłacać. Niestety. Na początku miesiąca dowiedziałam się, że od momentu zwolnienia go z pracy w styczniu nie zapłacił ani jednej raty. Nadmienię, że pożyczka została zaciągnięta w Wydziale Oświaty na bardzo preferencyjnych warunkach, które przysługują wszystkim pracownikom oświatowym. Po 6 miesiącach od jego zwolnienia byłam przekonana, że raty spłaca regularnie, gdyż nie otrzymałam żadnego wezwania do zapłaty, co traktuję jako zaniedbanie ze strony instytucji udzielającej pożyczki.

Przeczytaj też: Jak może zabezpieczyć się żyrant

Wg ich wewnętrznego regulaminu po dwóch niezapłaconych ratach powinniśmy dostać upomnienie. Po sześciu ratach umowa powinna zostać wypowiedziana, a dług spłacony niezwłocznie po otrzymaniu wg regulaminu 4 upomnienia! Czy wydział oświaty ma prawo żądać od poręczycieli spłaty zadłużenia dłużnika skoro nie przestrzega swojego wewnętrznego regulaminu i dopiero po moim telefonie podejmuje jakieś działania w kierunku odzyskania pieniędzy? Ważną sprawą jest jeszcze fakt zaniedbania ze strony pożyczkobiorcy, który w momencie utraty pracy powinien wystosować odpowiednie pismo do wydziału oświaty z prośba o możliwość spłaty indywidualnej, na prośbie powinny znajdować się podpisy poręczycieli zgadzających się na taką spłatę pożyczki. Wraz z drugim poręczycielem nie zgadzamy się na spłatę indywidualną, z taką prośbą nie zwrócił się do nas pożyczkobiorca do dnia dzisiejszego. Pracownik wydziału poinformował mnie, że będzie musiał zająć nam pensje. Czy prawnie? Czy jeżeli spłacimy jego zadłużenie jednorazowo są Państwo w stanie odzyskać ten dług? Nie są to duże pieniądze kwota koło 5 tyś złotych, ale nie mamy zamiaru darować ani złotówki. Pożyczkobiorca jest na tyle nieodpowiedzialny, że nie raczył się z nami skontaktować, zmienił nr telefonu a w miejscu zameldowania nie przebywa. Proszę o możliwie szybką odpowiedź, zbliża się czas zajęcia naszych pensji i posiedzenia zarządu wydziału oświaty nie wiemy jak mamy postąpić żeby odzyskać pieniądze.

Przeczytaj też: Zaświadczenie o spłacie kredytu przez żyranta

Odpowiedź: Nieinformowanie żyranta o zaległościach pożyczkobiorcy skutkuje tym, że pożyczkodawca nie może domagać się od poręczyciela jedynie odsetek i innych opłat z tytułu zwłoki w zapłacie za okres w którym poręczyciel nie wiedział o tym, że występują zaległości. Zgodnie z art. 880 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien zawiadomić o tym niezwłocznie poręczyciela. Nie znamy regulaminu postanowień umowy pożyczki ani regulaminu udzielania pożyczek przez wydział oświaty, ale co do zasady, pożyczkodawca nie ma obowiązku próbować odzyskać pożyczki najpierw od samego pożyczkobiorcy; może od razu zwrócić się o zapłatę do poręczyciela i wszcząć przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

Przeczytaj też: Przedawnienie roszczeń regresowych poręczyciela

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 listopada, 2020

kategoria kredyty

tag

Komentarze do 'Nieinformowanie poręczyciela o opóźnieniu w spłacie pożyczki'

Subscribe to comments with RSS

 1. Poręczyłem kilka lat temu kredyt w banku znajomej. Po kilu miesiącach moja znajoma zaprzestała spłacania i ponieważ była wówczas bez dochodu (pracowała na czarno), wiec zostałem zobowiązany do spłaty tego kredytu. Z uwagi na swoje problemy finansowe doszło do egzekucji komorniczej i zajęto moje wynagrodzenie. Do dnia dzisiejszego komornik zajmuje wynagrodzenie na rzecz tego kredytu. Moja znajoma już od dłuższego czasu posiada udokumentowany dochód, więc dlaczego nie egzekwują od niej spłaty skoro to ona jest kredytobiorca? Jak mogę wyegzekwować od znajomej część która przez lata spłacam za nią?

  Anonim

  8 mar 21 o 13:30

 2. Może Pan poinformować bank że kredytobiorca ma już dochody ale bank ma swobodę wyboru, od kogo będzie egzekwował spłatę, może ale nie musi ściągać od kredytobiorcy, może poprzestać tylko na ściąganiu długu od poręczyciela. Pan natomiast ma prawo żądać od kredytobiorcy aby zwróciła Panu koszty które już Pan poniósł – które komornik ściągnął od pana na poczet spłaty kredytu. Może Pan wystosować do niej przedsądowe wezwania do zapłaty a jeżeli nie zwróci Panu pieniędzy, to złożyć pozew o zapłatę do sądu.

  admin

  8 mar 21 o 13:48

 3. Poręczyłem kredyt koledze a niedawno doszły mnie słuchy że on ma spore problemy z brakiem gotówki i są dwie osoby od których pożyczył pieniądze i ich nie spłaca. Od rana próbuję dodzwonić się do tego banku który mieści się w Krakowie po to, żeby się dowiedzieć po prostu czy nie zanosi się na to, że ten kredyt ja będę musiał spłacać ale chyba przedłużyli sobie w tym banku wolne do końca roku, bo nikt się nie zgłasza. I teraz załóżmy, że ten powiedzmy jeszcze że kolega nie spłaca kredytu już dawno i bank nalicza jakieś karne odsetki za zwłokę. Czy w takiej sytuacji może bank obciążyć mnie też takimi odsetkami?
  I jeszcze jedno pytanie, jeżeli mogę a mianowicie, jest jeszcze jeden żyrant przy tym kredycie ale wyjechał za granicę. Zakładając, że dojdzie do egzekucji, to czy bank może prowadzić egzekucję tylko przeciwko jednemu żyrantowi? Myślę, że ten drugi ma w Polsce mieszkanie własnościowe.

  łukasz

  10 mar 21 o 07:41

 4. Zgodnie z Art. 76a. Prawa bankowego jeżeli kredytobiorca zaczyna opóźniać się ze spłatą kredytu, to bank ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie poręczyciela. Forma powiadomienia powinna być określona w umowie, zapewne powiadomienie jest dokonywane pocztą poleconą. W związku z powyższym, Pan nie musi wydzwaniać do banku ani w inny sposób pytać o to, czy kolega – kredytobiorca aby nie zalega ze spłatą kredytu. Jeżeli zalega a bank zaniedbał obowiązku powiadomienia Pana o tym, to nie może Pana obciążyć karnymi odsetkami ani innymi kosztami które doszły z racji zalegania ze spłatą za ten okres czasu – do momentu powiadomienia Pana o tym – dopiero od doręczenia Panu tego powiadomienia bank ma prawo naliczać Panu koszty.

  Odpowiadając na drugie pytanie – tak, bank ma prawo wybrać tylko jednego żyranta do egzekucji kredytu i musi Pan liczyć się z tym ze w zaistniałej sytuacji skoro drugi przebywa a granicą, bank zwróci się tylko przeciwko Panu (i kredytobiorcy albo nawet nie, tylko przeciwko Panu). O wiele szybciej i łatwiej prowadzi się egzekucję z dochodów i wierzytelności niż z mieszkania.

  admin

  10 mar 21 o 08:05

 5. Jak zmusić kredytobiorcę do spłaty kredytu aby bank zostawił poręczyciela w spokoju.

  Halina

  6 cze 21 o 20:48

 6. Nie ma takiej prawnej możliwości. Z tym, że poręczyciel może żądać od kredytobiorcy zwrotu pieniędzy które musiał przeznaczyć na spłatę kredytu za niego. Jeżeli kredytobiorca nie zwróci mu tych kosztów, poręczyciel może wystąpić na drogę sądową z żądaniem zapłaty – zasądzenia zwrotu tych kosztów od kredytobiorcy. Uzyskawszy sądowy tytuł wykonawczy, może skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Jednak czy komornikowi uda się ściągnąć dług z kredytobiorcy?

  admin

  6 cze 21 o 21:11

 7. Bank nawet nie ma obowiązku najpierw podjąć próbę egzekucji kredytu od kredytobiorcy lecz może od razu egzekwować zapłatę od poręczyciela i tak często się dzieje zwłaszcza w sytuacji kiedy poręczyciel ma wysokie dochody bądź oszczędności w banku – egzekucja takimi sposobami to sama przyjemność gdyż kredytobiorca z komornikiem nie muszą się męczyć nad egzekucją z rzeczy ruchomej (samochód, sprzęt agd, meble) bądź nieruchomości gdzie egzekucja trwa długo i nie daje gwarancji efektu – zbycia ruchomości, nieruchomości.

  zielak

  7 paź 21 o 04:55

Skomentuj