Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nieinformowanie poręczyciela o opóźnieniu w spłacie pożyczki

Brak komentarzy

Pytanie: Rok temu poręczyłam pożyczkę znajomemu, nic nie zapowiadało żeby miał zamiar długu nie spłacać. Niestety. Na początku miesiąca dowiedziałam się, że od momentu zwolnienia go z pracy w styczniu nie zapłacił ani jednej raty. Nadmienię, że pożyczka została zaciągnięta w Wydziale Oświaty na bardzo preferencyjnych warunkach, które przysługują wszystkim pracownikom oświatowym. Po 6 miesiącach od jego zwolnienia byłam przekonana, że raty spłaca regularnie, gdyż nie otrzymałam żadnego wezwania do zapłaty, co traktuję jako zaniedbanie ze strony instytucji udzielającej pożyczki. Wg ich wewnętrznego regulaminu po dwóch niezapłaconych ratach powinniśmy dostać upomnienie. Po sześciu ratach umowa powinna zostać wypowiedziana, a dług spłacony niezwłocznie po otrzymaniu wg regulaminu 4 upomnienia! Czy wydział oświaty ma prawo żądać od poręczycieli spłaty zadłużenia dłużnika skoro nie przestrzega swojego wewnętrznego regulaminu i dopiero po moim telefonie podejmuje jakieś działania w kierunku odzyskania pieniędzy? Ważną sprawą jest jeszcze fakt zaniedbania ze strony pożyczkobiorcy, który w momencie utraty pracy powinien wystosować odpowiednie pismo do wydziału oświaty z prośba o możliwość spłaty indywidualnej, na prośbie powinny znajdować się podpisy poręczycieli zgadzających się na taką spłatę pożyczki. Wraz z drugim poręczycielem nie zgadzamy się na spłatę indywidualną, z taką prośbą nie zwrócił się do nas pożyczkobiorca do dnia dzisiejszego. Pracownik wydziału poinformował mnie, że będzie musiał zająć nam pensje. Czy prawnie? Czy jeżeli spłacimy jego zadłużenie jednorazowo są Państwo w stanie odzyskać ten dług? Nie są to duże pieniądze kwota koło 5 tyś złotych, ale nie mamy zamiaru darować ani złotówki. Pożyczkobiorca jest na tyle nieodpowiedzialny, że nie raczył się z nami skontaktować, zmienił nr telefonu a w miejscu zameldowania nie przebywa. Proszę o możliwie szybką odpowiedź, zbliża się czas zajęcia naszych pensji i posiedzenia zarządu wydziału oświaty nie wiemy jak mamy postąpić żeby odzyskać pieniądze.

Odpowiedź: Nieinformowanie żyranta o zaległościach pożyczkobiorcy skutkuje tym, że pożyczkodawca nie może domagać się od poręczyciela jedynie odsetek i innych opłat z tytułu zwłoki w zapłacie za okres w którym poręczyciel nie wiedział o tym, że występują zaległości. Zgodnie z art. 880 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien zawiadomić o tym niezwłocznie poręczyciela. Nie znamy regulaminu postanowień umowy pożyczki ani regulaminu udzielania pożyczek przez wydział oświaty, ale co do zasady, pożyczkodawca nie ma obowiązku próbować odzyskać pożyczki najpierw od samego pożyczkobiorcy; może od razu zwrócić się o zapłatę do poręczyciela i wszcząć przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 listopada, 2020

kategoria kredyty

Skomentuj