Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jak znaleźć wierzyciela

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „jak znaleźć wierzyciela”. Zakładam, że pyta dłużnik. Teraz jeszcze pytanie, w jakiej sytuacji. Jeżeli komornik wszczął przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne, to sam Cię powiadomi, z czyjego wniosku czyli kto jest wierzycielem. Niedawno ktoś tu na blogu pytał, jak znaleźć wierzyciela gdy się przebywa za granicą a tu nagle komornik zajął konto osobiste. Odpowiedziałem, że trzeba skontaktować się z bankiem i niech da namiary na komornika; zadzwonisz do komornika i się dowiesz. Może i w banku odpowiedzą Ci, bo wszak na zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego widnieją dane wierzyciela.

Sprawa komplikuje się jednak, gdy masz dług który jeszcze nie trafił do egzekucji komorniczej. No na przykład prywatna pożyczka którą (w końcu) chcesz zwrócić ale wierzyciel wyprowadził się spod adresu który widnieje w umowie pożyczki. Podobnie w przypadku niezapłaconej faktury kiedy to wierzyciel zakończył prowadzenie działalności gospodarczej i zmienił miejsce zamieszkania. Jeżeli dodatkowo w obu przypadkach zlikwidowali konto bankowe o którym wiedziałeś (które widnieje w umowie pożyczki albo na fakturze), no to masz problem. Załóżmy że chcesz dług spłacić bo każdego dnia narastają odsetki za zwłokę, na przykład z tytułu pożyczki odsetki umowne maksymalne czyli z grubsza dwukrotność odsetek ustawowych. Chcesz spłacić, a nie znasz adresu wierzyciela ani numeru jego rachunku bankowego. Co będzie, jak on za pięć lat zwróci się do Ciebie o zwrot pożyczki? Odsetki za zwłokę (maksymalne) już przekroczą wówczas wartość kapitału pożyczki czyli kwoty jaką od niego pożyczyłeś.

Zastanawiam się nad tym, czy w opisanej wyżej sytuacji masz interes prawny do uzyskania aktualnego adresu wierzyciela ze zbioru PESEL albo wydziału meldunkowego. Moim zdaniem, tak, ale nie wiem, jakie jest (byłoby) zdanie urzędników.

Nastraszyłem Cię?

Pier…ol to chłopie, wcale nie musisz się głowić, stresować i kombinować. Jeżeli nie wiesz, gdzie mieszka wierzyciel albo nawet jeżeli nie wiesz, kto jest wierzycielem, to należność możesz przelać do depozytu sądowego. Przelanie należności do depozytu sądowego wywołuje taki sam skutek jak zapłata wierzycielowi w związku z czym od momentu złożenia sumy należności w depozycie, nie narastają odsetki za zwłokę.

Co? Koszt depozytu musi Ci zwrócić wierzyciel, bo to „przez niego” musisz złożyć należność w depozycie. Mógł Cię przecież poinformować o zmianie miejsca zamieszkania. Co? Nie wiem, czy płaci się z góry za depozyt, wpisz w Google „depozyt sądowy” i poczytaj sobie. Jeżeli z góry, to potrąć opłatę z należności wierzyciela i złóż w depozycie sumę pomniejszoną o opłatę.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

22/09/2012

kategoria zadłużenie

Skomentuj