Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Spóźniłem się na egzekucję z nieruchomości, ale to nic.

komentarze 4

Takie pismo od komornika:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Artur Olek postanowił oddalić wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. …, KW …

Uzasadnienie

Pismem z dnia 06.06.2012 r. wierzyciel wniósł o przyłączenie do egzekucji z nieruchomości dłużnika … o nr KW … Komornik informuje, iż w dniu 04.04.2012 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie wydał postanowienie o udzieleniu przybicia na rzecz licytanta, który w toku przeprowadzonej w dniu 04.04.2012 r. licytacji powyższej nieruchomości zaofiarował najwyższą cenę. Komornik wskazuje, iż w toku prowadzonej egzekucji z nieruchomości w okresie pomiędzy wydaniem przez sąd postanowienia o udzieleniu przybicia a prawomocnym postanowieniem o przysądzeniu własności nieruchomości powstaje stan prawny, w którym co prawda na nabywcę nie przeszła jeszcze własność nieruchomości, jednakże licytant uzyskuje prawo przysądzenia mu własności nieruchomości, co czyni nieważnym i bezskutecznym jakiekolwiek obciążenie nieruchomości i rozporządzanie nią. Zajęcie nieruchomości dłużnika możliwe jest do zamknięcia przetargu. Powyższe stanowisko Komornika znajduje potwierdzenie w odpowiednim stosowaniu m.in. art. 981 Kodeksu postępowania cywilnego. Wierzyciel może w powyższej sytuacji uczestniczyć w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości korzystając z uprawnienia przewidzianego w art. 1036 kpc.

A ten art. 1036 kpc brzmi:

W podziale oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą: wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty oraz wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły na niej prawa stwierdzone w opisie i oszacowaniu lub zgłoszone i udowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu, pracownicy co do stwierdzonych dokumentem należności za pracę, jeżeli zgłosili swe roszczenia przed sporządzeniem planu podziału.

Jak rozumiem więc, będę uwzględniony w podziale sumy uzyskanej z egzekucji na takich samych prawach co wierzyciele na wniosek których prowadzono egzekucję z nieruchomości.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 5 Ocena średnia: 4]

27/06/2012

Komentarze do 'Spóźniłem się na egzekucję z nieruchomości, ale to nic.'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Spóźniłem się na egzekucję z nieruchomości, ale to nic.'.

 1. Dokladnie. Pytanie jednak, czy kwota uzyskana ze sprzedazy starczy na zaspokojenie choc w czesci Twojej wierzytelnosci.

  PogromcaWspolnot

  28 Cze 12 11:18

 2. Przynajmniej koszty procesu i egzekucyjne – liczę na odzyskanie. Koszty te ja poniosłem.

  admin

  28 Cze 12 11:58

 3. Znalazłam mieszkanie do licytacji ale brakuje mi jakies 40 tysięcy złotych, czy są banki które na to przyznają kredyty?

  Monroe

  5 Paź 16 17:07

 4. Kredytu hipotecznego na to nie otrzymasz ale gotówkowy na każdy cel a więc i na licytację (banki nie interesuje przeznaczenie kredytu gotówkowego). Dobre oferty kredytów gotówkowych są tutaj.

  admin

  5 Paź 16 21:48

Skomentuj