Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Gdy sędzia (z jakiegoś powodu) nie chce uzasadnienia wyroku pisać?

8 komentarzy

Niniejszym wnoszę o doręczenie mi uzasadnienia wyroku zapadłego w sprawie …

Taki powyższy krótki wniosek wielokrotnie kierowałem do różnych sądów kiedy to zamierzałem wnieść apelację (występując osobiście – bez pełnomocnika) i zawsze uzasadnienie otrzymałem. A mogłem nie otrzymać…

Przeczytaj też: Termin sporządzenia uzasadnienia wyroku – kpc

Oto bowiem, co spotkało jedną Panią (Czytelniczkę tego bloga mojego); oto na początek Jej wniosek (i to z tytułem):

Wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem

Wnoszę o wydanie odpisu wyroku ogłoszonego w dniu ….wraz z uzasadnieniem. Proszę przesłać w/w dokumenty na mój adres.

Coś jak mój, w brzmieniu, prawda? Ba, jeszcze nawet fajniejszy. A sąd w odpowiedzi takie postanowienie wydał:

(…) po rozpoznaniu w dniu … w … na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa …. przeciwko … o zapłatę w przedmiocie wniosku powódki z dnia … o wydanie odpisu wyroku Sądu Rejonowego … z dnia … wraz z uzasadnieniem postanawia:

oddalić wniosek

Przeczytaj też: Apelacja złożona do niewłaściwego sądu

Uzasadnienie

W dniu … Sąd wydał wyrok w sprawie z powództwa … przeciwko … o zapłatę. W dniu … (data nadania w placówce pocztowej) powódka wniosła o wydanie odpisu wyroku z dnia … wraz z uzasadnieniem.
Sąd zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 328 par. 1 kpc uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie dwutygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, a w wypadku o którym mowa w art. 327 par. 2 – od dnia doręczenia sentencji wyroku. Żądanie spóźnione sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.
Wniosek o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem złożony przez powódkę podlegał oddaleniu, albowiem uzasadnienie w sprawie nie zostało nie zostało sporządzone. Dopiero w wypadku jego sporządzenia na stosowny wniosek możliwe będzie doręczenie uzasadnienia wraz z odpisem wyroku również powódce. Podkreślić w tym miejscu należy, że z treści art. 328 par. 1 kpc jednoznacznie wynika, że wniosek złożony w trybie tego przepisu winien zawierać wniosek (żądanie) o sporządzenie uzasadnienia oraz o jego doręczenie wraz z odpisem orzeczenia, przy czym pierwotnym (podstawowym) jest żądanie sporządzenia uzasadnienia, zaś jego doręczenie kwestią wtórną (administracyjną).
Sąd uznał za własny pogląd wyrażony w uzasadnieniu Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2004 r. I CK 231 (Lex Nr 277077) , że  w przypadku złożenia wniosku o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nie sposób uznać, iż jego treść jest jednoznaczna a dopiero dodanie słów “celem złożenia apelacji” usuwa wszelkie wątpliwości, w szczególności pozwala stwierdzić, że powódka zażądała również sporządzenia uzasadnienia.
Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 328 par. 1 kpc orzekł jak w postanowieniu.

Przeczytaj też: Wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku – wzór

A jakby tak np. w restauracji:

Ja: Dzień dobry, poproszę pizzę.

Ja: Bardzo przepraszam, ale już godzinę czekam na pizzę, wszystkich klientów tak Państwo obsługują?

Obsługa: Proszę Pana, pizzę przygotowujemy i pieczemy na zamówienie klienta, nawet dzieci o tym wiedzą. Trzeba było wyrazić się precyzyjnie: “Proszę o przygotowanie – upieczenie dla mnie pizzy celem konsumpcji”. Może Pan jeszcze raz, poprawnie złożyć zamówienie ale dzisiaj już Pana nie obsłużymy bo za 15 minut zamykamy a jutro likwidujemy restaurację.

Podobnie bohaterka opisywanej sprawy, uzasadnienia nie otrzymałaby jeśli jeszcze raz złożyłaby wniosek, bo już upłynął termin 7 dni od dnia wydania wyroku…

Przeczytaj też: Odroczenie ogłoszenia wyroku – kpc

Złożyła więc zażalenie do Sądu Okręgowego który na szczęście je uwzględnił:

(…). Zażalenie jest uzasadnione. Faktem jest że powódka wniosła “o wydanie odpisu wyroku z dnia … wraz z uzasadnieniem” nie wskazując w treści wniosku że wnosi jednocześnie “o sporządzenie uzasadnienia”. Sąd Okręgowy podziela jednak pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w uchwale z dnia 18 sierpnia 2010 r. (II PZP 7/2010) iż wniosek o doręczenie (wydanie) wyroku sądu pierwszej instancji z uzasadnieniem, wniesiony w terminie określonym w art. 328 par. 1 zdanie pierwsze kpc, z reguły stanowi równocześnie żądanie sporządzenie tego uzasadnienia – zwłaszcza w sytuacji, gdy wniosek zostaje złożony przez stronę działającą samodzielnie, nie reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika. Powyższą argumentację podzielił też Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r. (IV CSK 384/2011), a wcześniej – w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 listopada 2004 r. (I CK 231/2004) stwierdzając, iż zgłoszenie żądania doręczenia sentencji wyroku wraz z uzasadnieniem (…) obejmuje także żądanie sporządzenia uzasadnienia.
Nie ulega wątpliwości, że w niniejszej sprawie wniosek o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem został złożony w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji orzeczenia przez powódkę, która nie była reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika. Z tej przyczyny odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia … musi być uznana za decyzję nieprawidłową.
Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 386 par. 1 kpc w zw. z art. 397 par. 1, par. 1 (1) i par. 2 zd. 1 kpc.

Jednak Wy, adwokaci i radcowie prawni, strzeżcie się…

Przeczytaj też: Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku

13 maja, 2014

kategoria prawnicy

tag

Komentarze do 'Gdy sędzia (z jakiegoś powodu) nie chce uzasadnienia wyroku pisać?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Tak sobie to prawo ustalają, żeby mogli zrobić wszystko z człowiekiem.

  Anonim

  14 maj 14 o 08:53

 2. Interpretacja w tym wypadku, żałosne czepianie się sformułowań.

  admin

  14 maj 14 o 10:06

 3. Niestety w takich sytuacjach chyba najczęsciej okazuje się, że polskie prawo ma dużo luk.

  Aplikant LexisNexis

  14 maj 14 o 14:23

 4. Jak myślę, że tu chodzi tylko o brak zdrowego rozsądku (delikatnie mówiąc) sędziów a nie o lukę w prawie.

  admin

  14 maj 14 o 14:26

 5. A Pana zdaniem z czego to wynika? Wypalenie zawodowe? 😉

  Aplikant LexisNexis

  15 maj 14 o 08:29

 6. Moim zdaniem, to pogarda wobec obywateli (o podłożu lenistwa) / łapówkarstwo.

  admin

  15 maj 14 o 08:37

 7. Popieram admin. Wysokiemu Sądowi (wysoki tylko z racji dużych krzeseł na których siedzi, ale to już inna, dość zabawna historia której tu nie będę przytaczał) nie chciało się sporządzać uzasadnienia więc walnął to co walnął. Czasami najprostsze wytłumaczenie jest najbliższe prawdy i nie ma co doszukiwać się niczego innego 🙂

  Szalony Kefir

  20 maj 14 o 17:07

 8. Jedyny ratunek dla sądownictwa a co za tym idzie – dla obywateli i Polski, to oparcie go na ławach przysięgłych ale przysięgłych a nie ławników. Dokładnie tak, jak wygląda to w USA ale jakoś niewiele się o tym mówi na polskiej rządzącej scenie politycznej. W USA to nie sędzia decyduje o tym, która strona ma rację ani o tym, czy oskarżony jest winny. Decyduje o tym ława przysięgłych czyli osób wylosowanych do tej sprawy które to osoby być może już nigdy w przyszłości nie zasiądą w ławie przysięgłych. Amerykanie wiedzieli i wiedzą o co chodzi – dlaczego tak nie jak u nas i w innych systemach tego typu jak nasz. O to, że takie “jednorazówki” nie są skorumpowane z adwokatami i radcami prawnymi. A sędzi etatowiec, a ławnik etatowiec? Wiadomo.
  By wprowadzić ławy przysięgłych do polskiego sądownictwa to trzeba zmienić Konstytucję do czego wymagane jest 2/3 w Sejmie. I byłaby na to szansa ale PiS jakoś nie kwapi się w tym kierunku. Dlatego obywatele powinni wywierać presję na rządzących i eksponować prawdziwe problemy – przekręty polskich sędziów a nie że ten czy tamten ukradł kiełbasę albo element wiertarki… Prawdziwy bowiem problem to przekręty w wyrokach, powszechnie. Mamy do dyspozycji internet, możemy zakładać własne blogi, fora w tym temacie. Publikacji obnażających przekręty sędziów jest coraz więcej. Piękna inicjatywa. Takimi i bardziej aktywnymi (w trenie zorganizowane protesty pokrzywdzonych przez sądy wysoce wskazane) oburzeniem możemy wymóc zmianę o którą chodzi.

  Darek

  7 paź 21 o 05:01

Skomentuj