Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wniosek o odroczenie przesłuchania strony albo świadka

2 komentarze

Pytanie: Piszę do Pana z prośbą o poradę. Sąd przysłał pod koniec stycznia pismo do uiszczenia braków formalnych pozwu poprzez uiszczenie uzupełniającej opłaty to jest 175 zł., co daje łącznie 300 zł opłat sądowych w sprawie pozwu o oddanie długu 10. 000 zł. oraz stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym i sprawę skierował do rozpoznania na rozprawie w postępowaniu uproszczonym? Moje pytanie co to oznacza?

Drugie pismo to z dzisiaj wezwanie na rozprawę w celu przesłuchania w charakterze strony z mojego powództwa przeciwko X.Y. na 22 kwietnia. Problem w tym, że mam wyjazd kontraktowy poza granice kraju – Europa od 10/15 kwiecień do 15 września. Moje pytanie co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy mogę zawiadomić sąd o wyjeździe i przełożyć termin rozprawy? Czy upoważnić kogoś jako przedstawiciela?

Przeczytaj też: Rygor pominięcia dowodu z przesłuchania

Odpowiedź: Sąd jak widać uznał, ze brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty (nie wiem dlaczego, czy i gdzie się Pani w pozwie pomyliła) i konieczne jest wyznaczenie rozprawy. Wystarczy np. że pomyliła się Pan co do daty początkowej naliczania odsetek lub jakąś inną mało znaczącą pomyłkę popełniła i to już skutkuje przekazaniem sprawy do postępowania zwykłego czyli wyznaczenia rozprawy. Nie wiadomo też na ile jest konieczne przesłuchanie Pani, może tak naprawdę nie jest to potrzebne (nie będzie mieć wpływu na wynik) ale nie wiem, o co sądowi chodzi.

Przeczytaj też: Swobodna ocena dowodów przez sędziego

Nieraz otrzymałem wezwanie do przesłuchania mnie w charakterze strony i nie stawiłem się a mimo tego wygrałem sprawę. Mają na druku w sądach taką formułkę – wezwanie i piszą to niezależnie od tego czy przesłuchanie jest konieczne (wskazane) czy nie (dodają “pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania”). Jednak może w Pani przypadku ze względu na specyfikę sprawy dobrze byłoby się stawić i zeznawać, nie wiem.

Może Pani wnieść o zmianę terminu przesłuchania Pani w charakterze strony uzasadniając wniosek tymże wyjazdem i byłoby dobrze załączyć jakiś dowód potwierdzający to. I jednocześnie zawnioskować o przesunięcie terminu najwcześniej na 16 września.

Wniosek taki im szybciej Pani wyśle, tym lepiej, najlepiej dziś lub jutro. Sąd jednak nie jest związany takim wnioskiem; może zmienić termin ale nie musi. Nie można przesłuchać pełnomocnika zamiast Pani.

Przeczytaj też: Niestawiennictwo świadka na rozprawie cywilnej

Zapewne nie ma na owym piśmie pouczenia o możliwości nałożenia grzywny w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, więc takowa Pani nie grozi jeżeli sąd nie odroczy terminu przesłuchania Pani i rozprawy. Jeżeli możliwe że nie wybierze się Pani na rozprawę której sąd nie odroczy, to warto dopisać we wniosku, że w takim przypadku wnosi Pani o rozpoznanie sprawy pod nieobecność Pani.

Przeczytaj też: Czy świadek może kłamać w sądzie?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Wniosek o odroczenie przesłuchania strony albo świadka'

Subscribe to comments with RSS

  1. Czy wezwanie do sądu albo na przesłuchanie do prokuratury przysługuj mi płatny dzień w pracy czy tylko urlop?

    Anonim

    17 lip 20 o 13:36

  2. Pracodawca musi zwolnić pracownika na czas aby ten mógł dojechać i wrócić z przesłuchania. Zasadą jest, iż pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za czas uczestnictwa w rozprawie sądowej, chyba, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia ustawodawca wskazał, iż rekompensaty z tytułu utraconego zarobku należy żądać od właściwego organu, w tym przypadku sądu. Jeśli żądamy zwrotu utraconego zarobku w związku z wezwaniem sądu pracodawca wyda nam zaświadczenie określające jego wysokość. Na jego podstawie na rozprawie lub w terminie 3 dni od rozprawy, należy zgłosić wniosek o zwrot utraconego wynagrodzenia. Jeśli taki wniosek zgłaszamy na rozprawie, możemy go zgłosić ustanie do protokołu lub pisemnie poprzez złożenie pisma do akt sprawy. Po upływie trzydniowego terminu możliwość żądania zwrotu utraconego zarobku przepada.

    admin

    17 lip 20 o 14:22

Skomentuj