Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Windykacja Sieradz

skomentuj

Taki mail: Proszę o przygotowanie oferty cenowej i możliwości wyegzekwowania wierzytelności. Dłużnik:… z siedziba w Sieradzu. Informacje dodatkowe: na fakturach brak podpisu osoby odbierającej fakturę VAT, na dokumentach WZ istnieje podpis osoby odbierającej towar, dnia 09.04.2011 wysłano listem poleconym wezwanie do zapłaty, dzwoniliśmy wielokrotnie do Pana B …. – nie odbiera telefonów, rozmawialiśmy z pracownikiem Panem P. … i przekazywaliśmy informacje z prośbą o kontakt ze strony Pana P. … – bez odzewu, współpracujemy z firmą M… od 2006 roku, do wykazu nie zapłaconych faktur przyjęto ostatnie niezapłacone faktury. Firma M. uiszczała należności w różnych wysokościach nie zawsze zgodnie z kwotą wystawionej faktury. Ten dłużnik jest prawdopodobnie zadłużony w bankach – brał kredyty w sieradzkich placówkach bankowych a wiem to od kuzyna który zna się dobrze z tamtejszymi bankowcami.

Tak, masz dokumenty wz i niby podpisane, ale nasuwa się pytanie, czy przez osobę która właściciel upoważnił do tego? Masz upoważnienie dla tej osoby od właściciela? Tak pytam, bo jak chodzi o windykację w Łódzkiem a szczególnie Sieradz i okolice (Zduńska Wola, Błaszki…), to niestety często trafiają się klienci z kiepsko udokumentowanymi roszczeniami. Rzekłby kto, że to przypadłość charakterystyczna dla tego regionu :-). Co prawda, jeżeli latami odbierała ten towar osoba formalnie nieupoważniona podpisując się na wz-kach i wszystko było OK, to pewnie sąd uznałby, że jest upoważniona.

Czerwiec 1st, 2012 at 7:43 pm

kategoria: windykacja

Skomentuj