Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„jak szybko można pozwać za długi”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „jak szybko można pozwać za długi”. Postępowanie windykacyjne można wszcząć już nazajutrz po upływie terminu zapłaty. Czasem klienci pytają, czy muszą poinformować dłużnika swego o zamiarze zlecenia windykacji. Nie muszą, ale mogą – dłużnik może się przestraszyć i zapłacić. Odnotowałem też nieraz i takie przypadki, w których klient nie odesłał mi podpisanej umowy na windykację, tylko (wiem, że tak było) pogroził nią dłużnikowi (już był na niej mój podpis i pieczęć) i tamten mu zapłacił dług a ja nic z tego nie miałem.

Co do pozwania o zapłatę, to w sprawie gospodarczej trzeba najpierw pisemnie wezwać dłużnika przedsądowo do zapłaty. Wynika to z zapisu w Art. 47912 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego:

Powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań.

Standardowo wyznacza się w takim wezwaniu siedem dni na dobrowolną zapłatę pod rygorem złożenia pozwu. Z Kodeksu postępowania cywilnego wynika, że powyższe dotyczy tylko postępowań w sprawach gospodarczych, a więc pomiędzy przedsiębiorcami. Skoro tak, to w innych sprawach, np. w sprawie zapłaty prywatnej pożyczki, pozwanie możliwe jest już nazajutrz po upływie terminu zapłaty, bez uprzedniego wezwania do zapłaty. Tak myślę.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 5 Ocena średnia: 4.4]

14/03/2012

kategoria: pozew

Skomentuj