Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wezwanie od komornika do wskazania miejsca postoju pojazdu

Jeden komentarz

Pytanie: Czy komornik może wezwać dłużnika do wskazania miejsca postoju jego pojazdu aby mógł ten pojazd zająć? Jak dowiedziałem się, dopóki komornik nie oznakuje samochodu jako zajętego, zajecie nie jest dokonane. Czy w ramach wezwania do złożenia wykazu majątku dłużnik ma obowiązek udzielić tej informacji?

Przeczytaj też: Zajęcie ruchomości zza biurka

Odpowiedź: Jak stanowi art. 761 § 1 kpc (kodeksu postępowania cywilnego), komornik może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień i w mojej ocenie na podstawie tegoż przepisu komornik może zażądać od dłużnika aby wskazał miejsce postoju samochodu.

Przeczytaj też: Udzielenie wyjaśnień komornikowi a złożenie wykazu majątku

Jak chodzi o złożenie wykazu majątku komornikowi, to w odnośnych przepisach nie ma mowy o wskazywaniu miejsca w którym majątek się znajduje. Taki zapis to znaczy o wskazaniu miejsca w którym majątek się znajduje jest w art. 913 § 1 kpc jednak ten przepis dotyczy wyjawienia majątku przez dłużnika przed sądem.

Przeczytaj też: Wykaz majątku a wyjawienie majątku

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 października, 2022

1 komentarz do 'Wezwanie od komornika do wskazania miejsca postoju pojazdu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Poza tym według mnie odmowa wskazania miejsca postoju pojazdu może zostać zakwalifikowana jako ukrywanie majątku w myśl przepisu art. 300 § 2 kk: Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

    Maryla

    12 paź 22 o 10:19

Skomentuj