Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja administracyjna przedawnionej należności

Jeden komentarz

Pytanie: Czy ZUS albo Urząd Skarbowy może prowadzić egzekucję administracyjną przedawnionej należności? Domniemywam, że skoro także w egzekucji administracyjnej funkcjonuje przedawnienie, to dłużnik może się bronić a czy w ogóle mają prawo skierować do egzekucji przedawnione zobowiązanie?

Przeczytaj też: Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej

Odpowiedź: Jak Pan słusznie domniemywa, w egzekucji administracyjnej w przypadku wystawienia tytułu wykonawczego na przedawnioną należność lub wszczęcia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego opiewającego na przedawnioną należność, zobowiązanemu przysługuje zarzut przeciwegzekucyjny.

Przeczytaj też: Obrona przed egzekucją administracyjną

W mojej ocenie w egzekucji administracyjnej też (tak jak w egzekucji prowadzonej na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego) ani wierzyciel ani organ egzekucyjny niebędący wierzycielem nie ma prawa wszczynać egzekucji przedawnionej należności. Art. 32aa pkt 1 c Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi, że wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości albo w części, w szczególności gdy wygaśnięcie jest wynikiem przedawnienia należności pieniężnej.

Przeczytaj też: Odwołanie od upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 stycznia, 2023

1 komentarz do 'Egzekucja administracyjna przedawnionej należności'

Subscribe to comments with RSS

  1. Gdy im (ZUS) coś się przedawni to piszą (niepytani) grzeczne wspaniałomyślne rady – zachęty do kontaktu z nimi w celu uzgodnienia rozłożenia spłaty tych przedawnionych długów na raty, oczywiście nie piszą, że dług jest przedawniony. Taki kontakt byłby ze strony zobowiązanego uznaniem długu, nie reagować!

    Grześ

    3 sty 23 o 09:51

Skomentuj