Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„koszty ponownej egzekucji długu”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „koszty ponownej egzekucji długu”. Zakładam, że pyta wierzyciel. Masz prawo dowolną ilość razy składać do komornika wniosek egzekucyjny po wcześniejszej umorzonej (bezskutecznej) egzekucji. Zapewne za każdym razem komornik będzie wzywał Cię do wpłacenia zaliczek ale też za każdym razem będą one odnotowywane na tytule wykonawczym przez komornika gdy będzie umarzał bezskuteczne postępowanie egzekucyjne, jako do wyegzekwowania od dłużnika dla Ciebie. A poza tym, to aż prosi się opublikować dłużnika w internecie i w rejestrze długów.

kategoria: komornik

Skomentuj