Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kto ponosi koszty bezskutecznej egzekucji?

2 komentarze

Pytanie: Kto ponosi koszty bezskutecznej egzekucji komorniczej? Mam na myśli koszty zarówno zaliczek wpłaconych przez wierzyciela i wykorzystanych przez komornika na poszukiwanie majątku i na czynności egzekucyjne jak również koszt opłaty stosunkowej naliczonej przez komornika.

Przeczytaj też: Zwrot zaliczki od komornika

Odpowiedź: W przypadku egzekucji komorniczej umorzonej z uwagi na jej bezskuteczność w tytule wykonawczym naniesiona zostaje przez komornika adnotacja o poniesionych przez wierzyciela kosztach (zaliczkach). Wierzyciel może odzyskiwać te koszty od dłużnika w kolejnym postępowaniu egzekucyjnym.

Przeczytaj też: Kiedy można ponownie wszcząć egzekucję?

Jak chodzi o opłatę stosunkową, to po umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności, komornik który prowadził to postępowanie nie będzie miał możliwości ściągać jej z dłużnika. Ta opłata nie jest komornikowi należna skoro nie ściągnął długu (i wierzyciel nie otrzymał spłaty bezpośrednio od dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego). A zatem ani wierzyciel ani dłużnik nie ponosi kosztów opłaty stosunkowej komornika jeżeli postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone z powodu bezskuteczności. Pewnym wyjątkiem jest umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela: Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela – koszty jak i z powodu bezczynności wierzyciela: Umorzenie egzekucji z urzędu z powodu bezczynności wierzyciela. Koszty!.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 kwietnia, 2023

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Kto ponosi koszty bezskutecznej egzekucji?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Gdy komornik nic nie zarobi na dłużniku to ściąga z wierzyciela, takie prawo nasze polskie. To się chyba nigdy nie zmieni, brak sprawiedliwości społecznej to znak rozpoznawczy naszego kraju.

    dido

    16 kw. 23 o 21:51

  2. Bez przesady, nie ma prawa ściągać zarobku od wierzyciela chyba że umorzenie jest z powodu jego bezczynności albo na wniosek.

    qul

    19 kw. 23 o 16:57

Skomentuj