Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nieprawdziwe adresy dłużników – najemców

skomentuj

Taki mail:

Sprawa dotyczy długu za wynajem mieszkania /na podstawie umowy najmu/  kwota 7500 PL w Piotrkowie Tryb. Wynajmujący opuścili mieszkanie /chyba luty 2011/i podpisali zobowiązanie, że do czerwca 2011 spłaca zaległy czynsz. Do chwili obecnej zobowiązanie nie jest wpłacone a posiadane przez nas numery telefonów kontaktowych są zmienione. Podane adresy meldunku stałego na umowie najmu nieprawdziwe.

Ten pan gdzieś pracuje za granicą kontraktowo / jak jest praca/ żona mieszka w Piotrkowie i pracuje chyba dorywczo. W Piotrkowie mieszka mój brat współwłaściciel mieszkania po naszych rodzicach. Ja mieszkam w Krakowie. Pani poproszona przez brata o zwrot należności /spotkanie przypadkowe/ straszyła brata policją o nagabywanie. Proszę o odpowiedź jaką mamy szanse na odzyskanie tych pieniędzy, gdyby Państwa Firma się tym zajęła  i jakie byłyby ewentualne koszty.

Moim zdaniem, sprawa kwalifikuje się do zgłoszenia wyłudzenia usługi najmu przede wszystkim zważywszy fakt podania przez najemców nieprawdziwych adresów ich zameldowania. Można sądzić na tej podstawie, że nie mieli zamiaru regulować opłat z tytułu najmu mieszkania (przy okazji, polecam wsparcie wyboru kredytu mieszkaniowego tutaj) .

Luty 10th, 2012 at 11:37 am

kategoria: dane osobowe

Skomentuj