Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odpowiedzialność subsydiarna a solidarna

2 komentarze

Pytanie: Czy mógłby Pan wytłumaczyć na czym polega różnica między odpowiedzialnością subsydiarną w spółce z o.o. a solidarną dłużników – zarządu?

Odpowiedź: Odpowiedzialność subsydiarna polega na tym, że jeżeli egzekucja komornicza przeciwko spółce z o.o. okaże się być bezskuteczną, to z wierzyciel może żądać zapłaty długu spółki od członków jej zarządu którzy odpowiadają solidarnie za jej dług. Stanowi tak art. 299 § 1 ksh (kodeku spółek handlowych). Nie można domagać się zapłaty długu spółki od członków zarządu o ile i dopóki egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna – to jest istota odpowiedzialności subsydiarnej członków zarządu: Odpowiedzialność subsydiarna członków zarządu spółki z o. o.

Solidarność dłużników polega zaś na tym, że jak stanowi art. 366 § 1 kc (kodeksu cywilnego) kilku dłużników jest zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od niektórych z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

Przeczytaj też: Pozwani solidarnie – właściwość sądu

Dłużnicy solidarni nie muszą takowymi być tylko w konfiguracji z ich odpowiedzialnością subsydiarną; mogą być nimi także na przykład prywatne osoby nieprowadzące działalności gospodarczej które solidarnie zaciągnęły pożyczkę, na przykład małżonkowie albo koledzy. Solidarna odpowiedzialność może też dotyczyć poręczycieli kredytu: Poręczyciele solidarni kredytu albo inwestora i wykonawcy: Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy.

Wracając jeszcze do odpowiedzialności subsydiarnej, to nie jest przypisana wyłącznie w spółce z o.o. Subsydiarnie odpowiadają też wspólnicy za zobowiązania ich spółki jawnej jak stanowi art. 31 § 1 ksh: Odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej. Zaznaczam przy tym, że w spółce z o.o. wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania, tylko członkowie zarządu – subsydiarnie.

Przeczytaj też: Odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Odpowiedzialność subsydiarna a solidarna'

Subscribe to comments with RSS

  1. Czy pozywając dwóch dłużników solidarnych trzeba uiścić dwa razy wyższą opłatę niż za pozwanie jednego z nich?

    Anonim

    3 wrz 22 o 20:56

  2. Nie, opłata jest jak za jednego pozwanego. Między innymi dlatego warto pozwać solidarnie a nie jednego po drugim.

    admin

    4 wrz 22 o 07:50

Skomentuj