Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„umowa pożyczki bez odsetek”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „umowa pożyczki bez odsetek”. Jeżeli w umowie pożyczki nie ma nic o odsetkach, to nie można ich skutecznie żądać za okres na jaki pożyczka została zawarta. A za okres po terminie zwrotu pożyczki aż do terminu zapłaty można żądać od pożyczkobiorcy ustawowych odsetek za zwłokę. Jeżeli natomiast w umowie pożyczki znajduje się zastrzeżenie, że za okres pożyczki pożyczkobiorca zapłaci odsetki ale nie jest napisane, w jakiej wysokości, to przyjmuje się, że są to odsetki ustawowe.

Styczeń 25th, 2012 at 6:00 am

kategoria: odsetki

Skomentuj