Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pożyczka prywatna a hipoteka

9 komentarzy

Pytanie: Czy mieszkanie może być zabezpieczeniem spłaty tylko bankowego kredytu, czy też może być zabezpieczeniem także prywatnej pożyczki? Jeżeli może, to czy jest to pewne zabezpieczenie i czy umożliwia pewne oraz szybkie odzyskanie pożyczki poprzez sprzedaż mieszkania?

Przeczytaj też: Zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości osoby trzeciej

Odpowiedź: Nieruchomość może stanowić zabezpieczenie zarówno bankowego kredytu hipotecznego lub bankowej pożyczki hipotecznej jak i prywatnej pożyczki również. Zabezpieczenia dokonuje się poprzez ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości i za zgodą właściciela nieruchomości. Zabezpieczenie pożyczki w formie hipoteki to bardzo pewne zabezpieczenie. W przypadku wszczęcia egzekucji z nieruchomości pożyczkodawca mając ustanowioną hipotekę na nieruchomości na swoją rzecz, ma tym samym pierwszeństwo w zaspokojeniu przed innymi wierzycielami. Czyli, gdy nieruchomość zostanie sprzedana na licytacji wówczas w pierwszym rzędzie zaspokajany jest jako wierzyciel właśnie on a to dzięki ustanowieniu wcześniej hipoteki. Oczywiście nie ma możliwości aby nieruchomość zaginęła, aby ją ktoś ukradł, wywiózł, i z takich jej własności wynika pewność zabezpieczenia w postaci wpisu do hipoteki. Nawet jeżeli pożyczkobiorca sprzeda taką nieruchomość, to zabezpieczenie hipoteczne na rzecz pożyczkodawcy pozostaje i może on skierować egzekucję do takiej nieruchomości w przypadku nieotrzymania zapłaty pożyczki i po uzyskaniu z sądu tytułu wykonawczego.

Przeczytaj też: Hipoteka na udziale w nieruchomości

Zabezpieczenie w postaci ustanowienia hipoteki nie gwarantuje jednak szybkiego odzyskania pieniędzy. W przypadku wszczęcia przez komornik egzekucji do nieruchomości bynajmniej nie jest ona sprzedawana na pniu. Egzekucja z nieruchomości rządzi się przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Dłużnik zostaje wezwany do zapłaty długu pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości, po czym w przypadku niezapłacenia długu następuje opis i oszacowanie nieruchomości przez biegłego o ile wierzyciel wpłaci zaliczkę na ten cel która wynosi np. 2 tys. zł albo więcej. Po dokonaniu przez biegłego oszacowania wartości nieruchomości, wyznacza się termin licytacji. Może upłynąć np. pół roku do tego czasu albo więcej. Nie jest też powiedziane że nieruchomość znajdzie nabywcę na pierwszej licytacji i wówczas na wniosek wierzyciela egzekwującego wyznacza się drugą licytację która też może być bezskuteczną i dalej: https://pamietnikwindykatora.pl/ile-czasu-trwa-egzekucja-komornicza-z-nieruchomosci/. Reasumując, zabezpieczenie pożyczki w postaci hipoteki na nieruchomości choć jest pewnym zabezpieczeniem, nie umożliwia szybkiego jej odzyskania.

Przeczytaj też: Jak sprawdzić zadłużenie na księdze wieczystej?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 marca, 2021

Komentarze do 'Pożyczka prywatna a hipoteka'

Subscribe to comments with RSS

 1. Zawsze można nieruchomość tak zabezpieczona przejąć, znaczy się wierzyciel.

  Anonim

  24 kw. 21 o 15:52

 2. Być może niejedna osoba prywatna udzieliła pożyczki innej osobie prywatnej bez żadnego zabezpieczenia i sprawdzenia pożyczkobiorcy, zapatrując się właśnie na ten luz panujący w pozabankowych firmach pożyczkowych. A później bardzo tego żałowała nie mogąc odzyskać pożyczki. I owszem, wiele pożyczek nie odzyskały też owe pozabankowe firmy pożyczkowe ale straty z tego tytułu pokrywają z nawiązką pożyczkobiorcy od których uda się uzyskać zwrot pożyczki z wszystkimi z kosztami. A koszty są wysokie: odsetki, prowizja…

  Jacek

  3 cze 21 o 18:34

 3. Z pożyczkami prywatnymi w całej Polsce jest generalnie problem tak jak i bodaj w każdej miejscowości z osobna. Problem polega na tym, że osoby prywatne z rzadka udzielają pożyczek. Dokładniej chodzi o to, że jeżeli ktoś prywatnie zaczyna udzielać pożyczek coraz częściej i regularnie, to raczej w końcu otwiera firmę pożyczkową.

  Kostek

  12 cze 21 o 07:27

 4. Kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym to może nie gwarancja dla kredytodawcy ale z pewnością minimalizacja ryzyka kredytowego. Wierzyciel hipoteczny korzysta bowiem z pierwszeństwa zaspokajania w egzekucji z nieruchomości. Bankowe kredyty z zabezpieczeniem hipotecznym są z tegoż powodu relatywnie tanie, o wiele tańsze niż kredyty gotówkowe bez zabezpieczenia hipotecznego, bez zastawu.

  Kurek

  12 cze 21 o 16:41

 5. Pod zabezpieczenie hipoteczne można też dostać pożyczkę w parabanku jako kredyt bez BIK ale mimo faktu zabezpieczenia hipotecznego, są to pożyczki z bardzo wysokim oprocentowaniem rzeczywistym i niestety, stosunkowo często skorzystanie z takiej oferty kończy się zlicytowaniem nieruchomości.

  Olek

  12 cze 21 o 19:05

 6. Rzeczywistym zabezpieczeniem pożyczki czy innego rodzaju wierzytelności są tylko zabezpieczenia na rzeczach należących do dłużnika a więc najlepiej na nieruchomości albo zastaw na samochodzie jego. Bez zabezpieczenia rzeczowego, bez pozytywnej oceny zdolności kredytowej, posiadanie weksla do umowy pożyczki nic nie wnosi w aspekcie zabezpieczenia odzyskania pożyczki. A zabezpieczanie pożyczki i badanie zdolności kredytowej to przywilej nie tylko banków i firm pożyczkowych; także osoba udzielająca pożyczki prywatnie może tego dokonać

  Finn

  19 paź 21 o 20:06

 7. Sama hipoteka bez sprawdzenia możliwości finansowych pożyczkobiorcy prywatnego to też może być kłopot. Egzekucje z nieruchomości ciągną się nawet latami a kolejne licytacje nie wyłaniają nabywcy bo chętnych nie ma.

  procon

  12 sty 22 o 09:31

 8. To po pierwsze a po drugie, mogą dojść kolejne hipoteki od innych wierzycieli.

  Anonim

  23 lut 22 o 08:32

 9. To akurat nie problem, bo pierwsza hipoteka ma pierwszeństwo przed kolejnymi jak chodzi o zaspokajanie należności nimi zabezpieczonymi.

  admin

  23 lut 22 o 09:09

Skomentuj