Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pożyczka prywatna a hipoteka

Brak komentarzy

Pytanie: Czy mieszkanie może być zabezpieczeniem spłaty tylko bankowego kredytu, czy też może być zabezpieczeniem także prywatnej pożyczki? Jeżeli może, to czy jest to pewne zabezpieczenie i czy umożliwia pewne oraz szybkie odzyskanie pożyczki poprzez sprzedaż mieszkania?

Odpowiedź: Nieruchomość może stanowić zabezpieczenie zarówno bankowego kredytu hipotecznego lub bankowej pożyczki hipotecznej jak i prywatnej pożyczki również. Zabezpieczenia dokonuje się poprzez ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości i za zgodą właściciela nieruchomości. Zabezpieczenie pożyczki w formie hipoteki to bardzo pewne zabezpieczenie. W przypadku wszczęcia egzekucji z nieruchomości pożyczkodawca mając ustanowioną hipotekę na nieruchomości na swoją rzecz, ma tym samym pierwszeństwo w zaspokojeniu przed innymi wierzycielami. Czyli, gdy nieruchomość zostanie sprzedana na licytacji wówczas w pierwszym rzędzie zaspokajany jest jako wierzyciel właśnie on a to dzięki ustanowieniu wcześniej hipoteki. Oczywiście nie ma możliwości aby nieruchomość zaginęła, aby ją ktoś ukradł, wywiózł, i z takich jej własności wynika pewność zabezpieczenia w postaci wpisu do hipoteki. Nawet jeżeli pożyczkobiorca sprzeda taką nieruchomość, to zabezpieczenie hipoteczne na rzecz pożyczkodawcy pozostaje i może on skierować egzekucję do takiej nieruchomości w przypadku nieotrzymania zapłaty pożyczki i po uzyskaniu z sądu tytułu wykonawczego.

Zabezpieczenie w postaci ustanowienia hipoteki nie gwarantuje jednak szybkiego odzyskania pieniędzy. W przypadku wszczęcia przez komornik egzekucji do nieruchomości bynajmniej nie jest ona sprzedawana na pniu. Egzekucja z nieruchomości rządzi się przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Dłużnik zostaje wezwany do zapłaty długu pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości, po czym w przypadku niezapłacenia długu następuje opis i oszacowanie nieruchomości przez biegłego o ile wierzyciel wpłaci zaliczkę na ten cel która wynosi np. 2 tys. zł albo więcej. Po dokonaniu przez biegłego oszacowania wartości nieruchomości, wyznacza się termin licytacji. Może upłynąć np. pół roku do tego czasu albo więcej. Nie jest też powiedziane że nieruchomość znajdzie nabywcę na pierwszej licytacji i wówczas na wniosek wierzyciela egzekwującego wyznacza się drugą licytację która też może być bezskuteczną i dalej: https://pamietnikwindykatora.pl/ile-czasu-trwa-egzekucja-komornicza-z-nieruchomosci/. Reasumując, zabezpieczenie pożyczki w postaci hipoteki na nieruchomości choć jest pewnym zabezpieczeniem, nie umożliwia szybkiego jej odzyskania.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 marca, 2021

kategoria windykacja

tag

Skomentuj