Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności

Jeden komentarz

Pytanie: Przeczytałem, że prowadząc firmę windykacyjną działał Pan na podstawie umowy cesji wierzytelności. Zamierzam do profilu działalności mojej firmy dołączyć też właśnie usługi windykacyjne i też na podstawie cesji działać i stąd moje pytanie. Chodzi mi o taką rzecz: kupuję dług i zgodnie z umowa cesji to ja zawiadamiam dłużnika o cesji a nie wierzyciel pierwotny a dłużnik mimo otrzymania takiego powiadomienia ode mnie spłaci dług na konto zbywcy. Czy taka czynność – spłata jest ważna też wobec mnie jako nabywcy?

Przeczytaj też: Cesja części wierzytelności

Odpowiedź: Tak, prowadziłem windykacje tylko na podstawie umowy cesji którą jednak nie zawsze można zastosować; w niektórych sprawach był umowny zakaz cesji, nie można też dokonać cesji wynagrodzenia za pracę: https://pamietnikwindykatora.pl/zakaz-cesji-wierzytelnosci-z-tytulu-wynagrodzenia-za-prace/. Piszę Panu, jak to wygląda w przypadku cesji bezwarunkowej czyli gdyby faktycznie kupował Pan długi płacąc za nie niezależnie od tego, czy Pan je odzyska gdyż w przypadku cesji warunkowej czyli powierniczego przelewu wierzytelności to, nazwijmy, różnie może być – jeden sąd zadecyduje inaczej niż inny sąd choć moim zdaniem też powinien uznać jak poniżej.

I tak też, zgodnie z Art. 512 Kodeksu cywilnego dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie.

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności bez zgody dłużnika

Jak widać, zgodnie z ww. przepisem to zbywca wierzytelności powinien powiadomić dłużnika o cesji. Jest to skądinąd logiczne, bo w przeciwnym wypadku czyli gdy to nabywca powiadamia dłużnika o cesji, to dłużnik ma prawo mieć wątpliwości czy faktycznie doszło do cesji (a nie do kradzieży informacji i sfałszowania umowy i podpisu). Jednakże jeżeli dłużnik otrzymał zawiadomienie o cesji od nabywcy wierzytelności, to w przypadku wątpliwości powinien zwrócić się do zbywcy z zapytaniem, czy faktycznie zawarł taką umowę cesji. Nie może zignorować powiadomienia – wezwania do zapłaty od nabywcy i zapłacić długu na ręce (na konto) zbywcy gdyż nie będzie taka zapłata miała skutku względem nabywcy.

Przeczytaj też: Brak zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności

Zawiadamiając dłużnika o cesji oczywiście proszę dołączyć przynajmniej kserokopię umowy cesji – przelewu powierniczego wierzytelności.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności'

Subscribe to comments with RSS

  1. Nie tylko zakaz umowny uniemożliwia dokonanie cesji. Wierzytelności z tytułu alimentów oraz wynagrodzenia za pracę też nie można zbyć.

    Anonim

    24 cze 21 o 10:08

Skomentuj