Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„przedawnienie tytułu wykonawczego”

komentarzy 11

Ktoś zapytał w wyszukiwarce – „przedawnienie tytułu wykonawczego”. Roszczenia stwierdzone tytułem wykonawczym (prawomocnym nakazem zapłaty, wyrokiem, ugodą sądową) przedawniają się z upływem lat dziesięciu. Dla niektórych osób poruszanie przeze mnie tego tematu jest stratą czasu, ale naprawdę zadziwiająco wiele osób (klientów którzy dzwonią w sprawie windykacji, w tym przedsiębiorców nie ma zielonego pojęcia o tej kwestii. Myślą na przykład, że wydanie tytułu wykonawczego nie zeruje przedawnienia i nie wydłuża biegu przedawnienia.

Dobrze wiedzieć jeszcze i o tym, że wszczęcie egzekucji przez komornika, też powoduje wyzerowanie przedawnienia i dopóki tytułu wykonawczy ma komornik prowadząc w sprawie postępowanie egzekucyjne, to bieg przedawnienia jest wstrzymany. Zaczyna biec od momentu w którym komornik zwróci wierzycielowi tytuł wykonawczy umorzywszy postępowanie egzekucyjne w sprawie.

Praktyczna sytuacja. Masz tytuł wykonawczy, który komornik zwrócił Ci dziewięć lat temu (egzekucja była bezskuteczna). Za rok roszczenie stwierdzone tym tytułem wykonawczym ulegną przedawnieniu. Ty jednak możesz na przykład dzisiaj lub jutro ponownie skierować do komornika ten tytuł wykonawczy z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego i tym samym nastąpi też wyzerowanie biegu przedawnienia. Roszczenia stwierdzone tytułem wykonawczym nigdy więc nie przedawnia się jeżeli co jakiś czas wierzyciel postąpi jak wyżej.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 9 Ocena średnia: 4.6]

14/01/2012

kategoria przedawnienie

Komentarze do '„przedawnienie tytułu wykonawczego”'

Subscribe to comments with RSS

 1. Komornik przez 11 lat nie podejmował żadnych czynności egzekucyjnych w sprawie alimentów, tylko czekał aż dług i odsetki narosną ponad 100 tys. zł. Wierzyciel również był bezczynny bo cały ten czas przebywał za granicą i nie dopominał się o alimenty. Czy w takiej sytuacji bieg przedawnienia też jest wstrzymany i dług wraz z odsetkami nie przedawnił się?

  Zuza

  12 Lip 14 00:51

 2. Jeżeli komornik, po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego, nie wykonał żadnej czynności egzekucyjnej, to moim zdaniem bieg przedawnienia nie został wstrzymany. Jeżeli natomiast powiedzmy że na początku wykonał choć jedną czynność egzekucyjną, to został bieg przedawnienia wstrzymany a dokładniej przerwany.

  admin

  12 Lip 14 06:20

 3. Dziękuję za odpowiedź, jednak wszystkie wyjaśnienia na ten temat jakie uzyskuję w Internecie są enigmatyczne i wciąż powodują jakieś wątpliwości u ludzi niezorientowanych do końca w temacie.
  Komornicy natomiast korzystając z niewiedzy naciągają prawo na swoją stronę, co więcej sądy
  patrzą na to pobłażliwie.
  Na początku w 2003 roku komornik wykonał dwie czynności egzekucyjne, a następnie do roku 2014 (czyli ponad 11 lat) był bezczynny.
  W czerwcu 2014 roku podjął kolejną czynność podliczając dług za okres 11 lat (ok. 62 000 zł)plus odsetki (ok. 35 000 zł). Od tej kwoty (ok. 100 000 zł) naliczył sobie koszty egzekucyjne. Czy słusznie? skoro okres przedawnienia dla alimentów i odsetek wynosi 3 lata?
  Czy jest podstawa wniesienia zarzutu przedawnienia odsetek w całości oraz alimentów za okres wcześniejszy niż 3 lata? Czyli komornik powinien naliczyć dług tylko za ostatnie 3 lata (bez odsetek bo się przedawniły) i od tej kwoty naliczyć koszty egzekucyjne.

  Zuza

  12 Lip 14 13:34

 4. Komornik powinien pobierać opłatę stosunkową (procentową) od wyegzekwowanych kwot. Jak sądzę, wyliczył po tych latach ile wraz z odsetkami wynosi dług alimentacyjny o w piśmie też podął, ile będzie wynosić opłata stosunkowa od tej kwoty. To jest zgodne z prawem.

  Bieg przedawnienia zarówno należności podstawowej jak i odsetek jest przerwany w okresie postępowania egzekucyjnego. To, że komornik przez wiele lat nie podejmował żadnej czynności egzekucyjnej, nie ma tu znaczenia. Istotne jest to, że formalnie postępowanie egzekucyjne było cały czas w toku. Dlatego ani należność główna ani też odsetku np. sprzed 11 lat, nie uległy przedawnieniu.

  admin

  12 Lip 14 18:54

 5. Interesuje mnie dlaczego komornik może naliczać sobie ciężkie pieniądze za nic nierobienie. Wiekszość osób musi w trudzie i mozole zarabiać na życie, a tu proszę komornik zarabia bedąc w stanie bezczynności przez wiele lat. Czy na pewno bezczynność komornika nie ma znaczenia w postępowaniu egzekucyjnym? Dlaczego zatem prawo nakłada na niego obowiązek wznawiania czynności co pół roku.Czy takie praktyki nic nierobienia nie są sprzeczne z elementarnymi zasadmi przyzwoitości, albo z zasadami współżycia społecznego?

  Zuza

  13 Lip 14 16:54

 6. Skargę w przedmiocie niewznawiania czynności zapewne może wnieść niezadowolony wierzyciel a nie dłużnik. Dłużnik zaś może spłacić dług, to odsetki i koszty komornicze narastać nie będą.

  admin

  13 Lip 14 17:02

 7. Dłużnik chyba też ma jakieś prawa, przecież koszty ponosi dłużnik a nie wierzyciel. Czy może zakwestionować koszty komornicze powołując się na bezczynność komornika, szczególnie w takim przypadku, gdy doszło do ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem i komornik nie miał tu żadnej roboty a chce zgarnąć kupę kasy.

  Zuza

  13 Lip 14 22:08

 8. A komornik wie o tej ugodzie? Wierzyciel zawiesił postępowanie egzekucyjne? Nic mi nie wiadomo o tym, aby dłużnik mógł skutecznie domagać się zmniejszenia kosztów egzekucyjnych powołując się na bezczynność komornika.

  admin

  14 Lip 14 06:25

 9. Komornik oczywiście wie bo otrzymał wniosek od wierzyciela o umorzenie postępowania (umorzenie w całości a nie zawieszenie). Komornik wydał więc postanowienie o umorzeniu wyliczając koszty, które spędzają sen z oczu dłużnikowi, tym bardziej że nadszarpnął się finansowo spłacając dług wierzycielowi. Chyba przyzna Pan, że sprawa jest kontrowersyjna, bo dawanie komukolwiek ciężkiej kasy za nic nierobienie narusza pewne normy moralne.
  Skarga na komornika już poszła do sądu, zredagował ją prawnik powołując się na bezczynność komornika i przedawnienie. Do zaakceptowania są koszty za faktycznie dokonane czynności, a było ich niewiele, a także koszty od kwoty alimentów za ostatnie trzy lata (opłata stosunkowa 5%).
  Nie sądzę aby ta sprawa była bez precedensu, bo chyba nie wszyscy dłużnicy to zastraszone barany, które nie potrafią się bronić. Świadomość rośnie również wśród dłużników, co rozumiem nie bardzo jest na rękę windykatorom i komornikom, bo nieświadomy i zastraszony dłużnik pokornie spłaci długi
  i nie będzie zastanawiał się nad swymi prawami.

  Zuza

  14 Lip 14 13:12

 10. Powyżej opisała Pani sprawę dokładniej, wcześniej nie pisała Pani o umorzeniu. Powiem tak, że owszem, jest to irytujące natomiast nie wiem, co na to prawo.

  admin

  14 Lip 14 16:46

 11. Tak wiem, prawo jest tak skonstruowane aby zarabiać jak najwięcej na dłużniku a nie pomagać mu. Chwała dłużnikom.

  Zuza

  14 Lip 14 17:28

Skomentuj