Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jeszcze nie ufaj EKW

skomentuj

Jeszcze nie wszystkie księgi wieczyste zostały przepisane do EKW – Elektronicznej Księgi Wieczystej. Oznacza to, że  jeśli komornik sprawdzi w skali kraju w EKW że dłużnik nie posiada nieruchomości, to jeszcze może być tak że nieruchomość gdzieś ma tylko że wciąż ma ona papierową księgę wieczystą. Innymi słowy, migracja ksiąg nie została jeszcze zakończona.

Przekonałem się o tym w ostatni piątek. Moja mama potrzebowała odpis księgi wieczystej jej domu i udała się z tym celu do sądu. Pani w sądzie po sprawdzeniu w systemie stwierdziła, że księga wieczysta domu jest wciąż w starej, tj. papierowej wersji i jeszcze nie ma jej w EKW. W związku z powyższym odpis z KW będzie za jakieś dwa tygodnie a gdyby była już w EKW – odpis byłby za kilka(naście) minut.

Skomentuj