Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Agnieszka Majtyka, Mokrsko. Kwota 30.415 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług do sprzedania. Dłużnik: Agnieszka Majtyka zam. Mokrsko. Kwota podstawowa długu wynosi 26.600 zł. do tego odsetki ustawowe od dnia 24 września 2008 r. do dnia zapłaty (niewskazane w tytule) oraz kwota 3.815 zł. kosztów procesowych. Dług potwierdzony jest prawomocnym wyrokiem sądowym z dnia 27 lipca 2010 r. Zadłużenie wynika prowadzenia przez dłużniczkę działalności gospodarczej pod nazwą FHU ATEST Agnieszka Majtyka NIP 8321853851 (działalność gospodarcza została zakończona).

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko tej dłużniczce przez komornika z Wielunia zakończyło się całkowicie bezskutecznie i zostało umorzone. W piśmie z dnia 12 kwietnia 2012 r. poprzedzającym postanowienie o umorzeniu, komornik poinformował wierzyciela m.in. o tym co następuje. Agnieszka Majtyka nigdzie nie pracuje, od lutego 2011 r. nie prowadzi już firmy. Pozostaje wraz z dziećmi na utrzymaniu męża z którym od 2006 r. pozostaje w rozdzielności majątkowej małżeńskiej stwierdzonej aktem notarialnym. Dłużniczka nie pobiera świadczeń emerytalno – rentowych. Brak informacji odnośnie rachunku bankowego dłużnika. Rachunek bankowy dłużniczki wskazał Urząd Skarbowy ale zajęcie było bezskuteczne – rachunek został wypowiedziany. Został zajęty należący do niej samochód osobowy Dodge Grand Caravan SE z 1996 r. – nie było chętnych do nabycia pojazdu na licytacjach. Dłużniczka mieszka w domu należącym do babci męża. Oświadczyła, że nie jest w stanie regulować zadłużenia nawet w ratach oraz nie jest w stanie określić terminu rozpoczęcia spłaty należności. Kontakt w sprawie wierzytelności: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Przeczytaj też: Dłużnik: Magdalena Lubańska. Warszawa. Kwota 6.820 zł. – dług na sprzedaż

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

19/08/2011

kategoria dłużnicy

Skomentuj