Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Długi z najmu po kilkadziesiąt tysięcy złotych

skomentuj

Taki mail:

Jesteśmy firmą zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami – nasza pełna nazwa to … , działamy w …. Wiele osób fizycznych jest u nas zadłużonych- są to nasi najemcy . Kwoty zadłużeń są różne, od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy. W tej chwili chcielibyśmy się pozbyć dwóch naszych największych dłużników którzy są zadłużeni na kwoty

1. 69270.00 zł – ten człowiek prowadzi firmę budowlaną która jest oczywiście przepisana na kogoś innego, jego żona prowadzi firmę obrachunkową, nakaz zapłaty jest na niego – nie potrafimy ściągnąć z nich pieniędzy . Dług jest z roku 1993 ale później podejmowaliśmy czynności zmierzające  do egzekucji długu .

2. 75323.28 zł- ta pani pracuje, jej mąż jest zatrudniony  w … – są właścicielami domu jednorodzinnego w miejscowości pod Przemyślem , spłacali dług w małych ratach , teraz przestali . Nie możemy zająć domu ponieważ dług jest pani i na nią jest nakaz zapłaty a mąż nie wyraża zgody na licytację domu . Dług jest z roku 2009 .

Do obydwu należności należałoby doliczyć odsetki .

Jeżeli Wasza firma jest zainteresowana prosimy o kontakt. Interesuje nas zarówno sprzedaż jak i skuteczna windykacja.

Nie zajmuję się eksmisjami, ale słyszałem i czytałem że są problemy z wywalaniem lokatorów. Naprawdę jednak nie dało się ich wywalić wcześniej (latami) i tylko można przyglądać się jak długi urastają do takich kwot? Dziwne. W tym drugim przypadku mają przecież dom więc mają się gdzie wynieść. W tymże przypadku też, gdy egzekucja jest bezskuteczna, to wierzyciel może doprowadzić do podziału majątku więc i ten dom musiałby przynajmniej zostać podzielony pomiędzy małżonków i byłaby możliwość egzekucji z udziału jaki dłużnik posiada w nieruchomości. Nigdy nie doprowadzałem jako wierzyciel do takiej sytuacji ale jest kilka tego typu sprawek i w końcu trzeba będzie przemóc niechęć i zająć się tym. Liczę bardziej na to że jak się za to wezmę i dłużnik o tym się dowie to nagle znajdą się pieniądze na spłatę długu.

kategoria: najem

Skomentuj