Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zrzeczenie się roszczenia przez pełnomocnika

2 komentarze

Pytanie: Zastanawiam się nad wynajęciem pełnomocnika – adwokata do poprowadzenia mojej sprawy o zapłatę należności pieniężnej a konkretnie wniesienia pozwu w tej sprawie. Sprawa nie jest prosta ale w mojej ocenie do wygrania. Mnie jednak brakuje znajomości przepisów, procedur a sprzeciw ze strony dłużnika jest niemalże pewny o ile w ogóle sąd wyda nakaz zapłaty. Pytanie moje, czy pełnomocnik może w pewnym momencie uznać, że sprawa nie rokuje i złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się roszczenia i czy może tak postąpić nie konsultując tego ze mną, bez mojej zgody?

Przeczytaj też: Brak kontaktu adwokata z klientem

Odpowiedź: Zgodnie z art. 91 pkt 4 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie.

Przeczytaj też: Wypowiedzenie pełnomocnictwa radcy prawnemu – wzór

Jeżeli zatem w pełnomocnictwie udzielonym adwokatowi nie wyłączy Pan uprawnienia do zrzeczenia się roszczenia, to może on zrzec się roszczenia w Pana imieniu i nie potrzebuje do tego Pana zgody.

Przeczytaj też: Braki formalne pozwu wniesionego przez adwokata

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 listopada, 2022

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Zrzeczenie się roszczenia przez pełnomocnika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Tak, adwokat jak i radca to ryzyko, nie musza konsultować się z klientem ani postępować według jego wytycznych. Dlatego ja poświęciłem sporo czasu na zapoznanie się z przepisami i sam prowadzę przed sądem swoje firmowe sprawy o zapłatę.

    Mat

    20 lis 22 o 18:57

  2. Adwokata jakby co można pozwać o odszkodowanie za niewłaściwe prowadzenie sprawy.

    Anonim

    23 lis 22 o 15:30

Skomentuj