Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kto ma pierwszeństwo – komornik czy urząd skarbowy?

Brak komentarzy

Pytanie: Kto ma pierwszeństwo w egzekucji, komornik sądowy czy urząd skarbowy? Chodzi mi o przypadek w którym urząd skarbowy ściąga oczywiście podatek a komornik prywatny dług zabezpieczony hipoteką przymusową.

Przeczytaj też: Egzekucja hipoteki przymusowej

Odpowiedź: Pan pyta chyba nie tyle o to który organ egzekucyjny ma pierwszeństwo co o to, czy należności z tytułu podatków z pierwsze w kolejności zaspokajania. Jeżeli chodzi o należności zabezpieczone hipotecznie w tym hipoteką przymusową, to są maja pierwszeństwo w zaspokajaniu w stosunku do należności podatkowych ale tylko w egzekucji z nieruchomości na której są hipotecznie zabezpieczone. W egzekucji z pozostałych składników majątku dłużnika Skarb Państwa ma pierwszeństwo przed jak pan napisał, prywatnym długiem np. z tytułu pożyczki albo z działalności gospodarczej. Jednak niektóre rodzaje należności pieniężnych mają pierwszeństwo w zaspokajaniu w stosunku do należności podatkowych czy generalnie Skarbu Państwa: Pierwszeństwo, kolejność zaspokajania wierzycieli w egzekucji komorniczej

Jak chodzi natomiast o to, który organ egzekucyjny przejmie sprawę drugiego organu przy zbiegu egzekucji prowadzonej przez urząd skarbowy i tej prowadzonej przez komornika sądowego, to odpowiedź ma Pan tutaj: Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 listopada, 2022

Skomentuj