Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zgłoszenie wierzytelności pracowniczych w postępowaniu upadłościowym

2 komentarze

Pytanie: Firma w której byłem zatrudniony ogłosiła upadłość. Czy mogę poprosić Pana o wskazówki albo może wzór zgłoszenia przez pracownika wierzytelności do postępowania upadłościowego? Od syndyka ani z sądu nic niczego jeszcze nie otrzymałem, koledzy moi z pracy też nie. Chodzi o stosunek pracy, znaczy się miałem umowę o pracę na czas nieokreślony.

Przeczytaj też: Czy zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?

Odpowiedź: Nie muszą Panowie zgłaszać swoich wierzytelności. Zgodnie bowiem z art. 237 Prawa upadłościowego, należności ze stosunku pracy umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu.

Przeczytaj też: Upadłość – zgłoszenie wierzytelności po terminie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zgłoszenie wierzytelności pracowniczych w postępowaniu upadłościowym'

Subscribe to comments with RSS

  1. Czy wierzytelności pracownicze są jakoś uprzywilejowane w upadłości przed wierzytelnościami kontrahentów?

    Kamil

    18 sty 21 o 10:14

  2. Tak, należności ze stosunku pracy znajdują się pierwszej w kategorii zaspokajania, przed należnościami kontrahentów.

    admin

    18 sty 21 o 10:42

Skomentuj