Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Upadłość – zgłoszenie wierzytelności po terminie

Jeden komentarz

Pytanie: Spóźniłam się ze zgłoszeniem mojej wierzytelności do upadłości, termin minął ponad miesiąc temu. Czy przez to nie odzyskam moich pieniędzy?

Przeczytaj też: Zgłoszenie wierzytelności bez wyroku

Odpowiedź: W większości znanych mi upadłości nawet terminowe zgłoszenie upadłości nie prowadzi do odzyskania choćby części należności jeżeli nie są to należności uprzywilejowane. To tylko taka dygresja, poniżej wyjaśniam możliwe skutki zgłoszenia wierzytelności po terminie.

Przede wszystkim, termin do zgłoszenia wierzytelności liczony jest nie (jak wiele osób błędnie uważa) od dnia ogłoszenia upadłości lecz od dnia w którym upadłość została obwieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przeczytaj też: Czy zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?

Jeżeli upadłym jest osoba fizyczna która nie prowadzi działalności gospodarczej (upadłość konsumencka) i jeżeli syndyk złoży plan podziału zanim wpłynie od wierzyciela spóźnione zgłoszenie wierzytelności, to takie zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę – nie zostanie rozpoznane. W przypadku gdy upadłym jest przedsiębiorca (jest nim zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jak i spółki prawa handlowego), to zgłoszenie wierzytelności po sporządzeniu planu podziału skutkuje brakiem uczestnictwa w podziale środków z masy upadłości.

Przeczytaj też: Faktura – która kategoria wierzytelności?

Miesiąc spóźnienia w zgłoszeniu wierzytelności to niewiele jako że postępowanie upadłościowe ciągnie się zwykle miesiącami. Pani spóźnione zgłoszenie wierzytelności (o ile dalej nie będzie Pani zwlekać) raczej będzie tak samo skuteczne jak dokonane w terminie.

Przeczytaj też: Upadłość a wymagalność wierzytelności

Gorzej natomiast z powodu kosztów zgłoszenia wierzytelności po terminie (terminowe zgłoszenie wierzytelności jest bezpłatne). Otóż bowiem wierzyciel który spóźni chce zgłosić swą wierzytelność po terminie, musi ponieść zryczałtowane koszty zgłoszenia takiej wierzytelności wynoszące 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Przeczytaj też: Zgłoszenie wierzytelności pracowniczych w postępowaniu upadłościowym

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Upadłość – zgłoszenie wierzytelności po terminie'

Subscribe to comments with RSS

  1. Niezależnie od tego, czy zgłosi w terminie, czy po terminie, skutek będzie ten sam: brak środków przypadających jej. Ja bym po terminie nie zgłaszał wierzytelności z uwagi na te koszty.

    Polon

    12 sty 21 o 17:59

Skomentuj