Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?

2 komentarze

Pytanie: Wobec mojego dłużnika sąd ogłosił upadłość likwidacyjną. Wiem, że w takiej sytuacji już nie mogę złożyć w sądzie pozwu o zapłatę a wierzytelność jest bliska przedawnieniu się. Zostałem już wezwany do zgłoszenia wierzytelności, czy jej zgłoszenie syndykowi przerwie bieg przedawnienia?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z art. 239a Prawda upadłościowego, zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Powiązane: Czy windykacja przerywa bieg przedawnienia?

14 stycznia, 2021

Komentarze do 'Czy zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Tylko że co kogo obchodzi bieg przedawnienia po zakończeniu upadłości, przecież wtedy taka wierzytelność nieodzyskana w upadłości jest już zupełnie nie do odzyskania.

    Pomian

    14 Sty 21 o 07:02

  2. 5też się nad tym zastanawiałem wklejając powyższy przepis prawny. Może w aspekcie sprzedaży takiej wierzytelności?

    admin

    14 Sty 21 o 08:32

Skomentuj