Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?

2 komentarze

Pytanie: Wobec mojego dłużnika sąd ogłosił upadłość likwidacyjną. Wiem, że w takiej sytuacji już nie mogę złożyć w sądzie pozwu o zapłatę a wierzytelność jest bliska przedawnieniu się. Zostałem już wezwany do zgłoszenia wierzytelności, czy jej zgłoszenie syndykowi przerwie bieg przedawnienia?

Przeczytaj też: Czy windykacja przerywa bieg przedawnienia?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z art. 239a Prawda upadłościowego, zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

Przeczytaj też: Upadłość – zgłoszenie wierzytelności po terminie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 stycznia, 2021

Komentarze do 'Czy zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Tylko że co kogo obchodzi bieg przedawnienia po zakończeniu upadłości, przecież wtedy taka wierzytelność nieodzyskana w upadłości jest już zupełnie nie do odzyskania.

    Pomian

    14 sty 21 o 07:02

  2. 5też się nad tym zastanawiałem wklejając powyższy przepis prawny. Może w aspekcie sprzedaży takiej wierzytelności?

    admin

    14 sty 21 o 08:32

Skomentuj