Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odsetki od kosztów procesu w nakazie zapłaty

1 komentarz

Pytanie: Piszę pozew o wydanie nakazu zapłaty, wartość przedmiotu sporu ponad 60 000 złotych. Jestem niemal pewny, że dłużnik nie zapłaci nakazu zapłaty a egzekucja może być skuteczna tylko z jego domu a taka egzekucja trwa z rok jak nie dłużej. Odsetki od należności głównej będą przez ten czas narastać a co z kosztami procesu? Czy można zawnioskować w pozwie o zasądzenie odsetek za zwłokę także od kosztów procesowych?

Odpowiedź: Tak, już można (dawniej nie było można). Zgodnie z art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego, od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu należą się odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty. Jeżeli wiec pozwany wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty i postępowanie sądowe potrwa jeszcze np. z rok czasu (co się często zdarza), to przez ten rok koszty te będą nieoprocentowane. Jednakże w szczególnie uzasadnionym przypadku (ale co to jest szczególnie uzasadniony przypadek?), na wniosek strony, która w toku procesu poniosła szczególnie wysoki wydatek podlegający zwrotowi (ale jaki to jest szczególnie wysoki wydatek?), sąd może przyznać jej odsetki za czas od dnia jego poniesienia przez stronę do dnia zapłaty.

Co do zasady, sąd z urzędu zasądza odsetki od kosztów procesu wiec nie trzeba o nie wnioskować w pozwie ale podobno zdarza się, że nie zasądzają więc na wszelki wypadek można o nie jednak zawnioskować w pozwie, nie zaszkodzi.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

2 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Odsetki od kosztów procesu w nakazie zapłaty'

Subscribe to comments with RSS

  1. A gdy przyjdzie co do czego czyli do egzekucji komorniczej to najczęściej ani kosztów procesu ani odsetek nie będzie i jeszcze trzeba będzie komornikowi dopłacić za kompletny brak efektów egzekucji.

    Ajomi

    29 Wrz 21 o 15:35

Skomentuj