Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zarzuty od nakazu zapłaty z weksla

Brak komentarzy

Pytanie: Spóźniam się z zapłatą pożyczki. Z działu windykacji firmy pożyczkowej straszył mnie windykator, że jak nie spłacę w ciągu siedmiu dni, to uruchomią na podwójną kwotę weksel który im wystawiłem i „żarty się skończą”, że nakaz zapłaty z weksla może być od razu użyty do egzekucji komorniczej i odwołanie od nakazu nic mi nie da. A jak ich firmowy komornik zajmie się egzekucja to „ani zipnę”. Proszę o poradę, czy to tak może wyglądać prawnie?

Odpowiedź: W każdym przypadku od nakazu zapłaty przysługuje środek odwoławczy; w przedmiotowej sprawie należałoby zarzucić, że roszczenie jest zawyżone. Natomiast nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla wyróżnia się tym, że po upływie 14 dni od daty doręczenia takiego nakazu pozwanemu, wierzyciel może skierować wniosek egzekucyjny do komornika. Postępowanie egzekucyjne w tym wypadku może być prowadzone nawet wówczas, gdy pozwany – dłużnik skorzysta ze środka odwoławczego czyli wniesie zarzuty do sądu. Wnosząc zarzuty, pozwany może w tym piśmie wnieść o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, jednak nie wiadomo, czy sąd taki wniosek uwzględni. A zatem niekoniecznie musi być tak, że “odwołanie od nakazu zapłaty nic nie da”.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

2 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj