Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wyrok zaoczny i co dalej?

2 komentarze

Pytanie: Otrzymałam wyrok zaoczny z Sądu że sąd zasądza od pozwanej kwotę 10 tys. Co powinnam teraz zrobić z tym wyrokiem? gdzie się udać aby zacząć egzekwować wyrok sądu?

Przeczytaj też: Kiedy wyrok zaoczny staje się prawomocny

Odpowiedź: Z ostrożności może Pani czekać na uprawomocnienie się; zatelefonować do sądu powiedzmy że za cztery tygodnie i zapytać, czy wyrok jest prawomocny, bo pozwany na podstawie art. 344 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego ma prawo wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.

Jednakże wyrokowi zaoczny uwzględniającemu powództwo sąd nadaje klauzulę natychmiastowej wykonalności wobec czego od razu, nie czekając na uprawomocnienie się tegoż, może Pani wnieść do komornika o egzekucję. Chociaż wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie apelacji sądu, to jednak sugeruję wybrać komornika w mieście (dzielnicy) dłużnika.

Przeczytaj też: Rygor natychmiastowej wykonalności – czy potrzebna klauzula wykonalności?

Napisałem, że z ostrożności można poczekać gdyż nie można wykluczyć iż nawet “jakimś cudem” (a “cuda” w polskich sądach zdarzają się) sąd uwzględni sprzeciw pozwanego i gdy w tym momencie już będzie Pani mieć wyegzekwowane przez komornika pieniądze, to będzie je musiała Pani zwrócić dłużnikowi i to Pani poniesie koszty egzekucji. Ponadto, gdyby dłużnik poniósł z tego tytułu dodatkowe straty, będzie mógł skutecznie pozwać Panią o ich wyrównanie.

Przeczytaj też: Egzekucja a zabezpieczenie roszczenia

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wyrok zaoczny i co dalej?'

Subscribe to comments with RSS

  1. To jest wadliwe rozwiązanie ustawowe, od wyroku zaocznego już nie powinno być możliwe wniesienie sprzeciwu.

    Ka

    12 lut 21 o 21:46

  2. Bardzo rzadko wpływa sprzeciw od wyroku zaocznego. Dłużnik który chce się sądzić nie dopuszcza do wydania tego rodzaju wyroku.

    Oskar

    6 paź 21 o 11:33

Skomentuj