Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności

4 komentarze

Czy weksel jest dobrym zabezpieczeniem? Otóż nie, weksel nie tylko że nie jest dobrym zabezpieczeniem wierzytelności ale w ogóle nie jest jej zabezpieczeniem. Tak, wiem o tym, że nawet w tzw. literaturze fachowej pisze się o wekslu jako o zabezpieczeniu wierzytelności, ale to nieprawda, to po prostu błędne, szkodliwe wręcz dla laika określenie funkcji weksla. Weksel nie zabezpiecza odzyskania, wyegzekwowania należności. Weksel tylko mocno potwierdza istnienie należności – wierzytelności. Poniżej piszę o wekslu w kontekście głównie zabezpieczania pożyczki ale także wielu przedsiębiorców używa weksli do zabezpieczania wierzytelności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej a zresztą sami też udzielają między sobą pożyczek.

Przeczytaj też: Nie pokazuj się w EPU z wekslem

Owszem, jeżeli mamy dajmy na to umowę pożyczki oraz weksel albo nawet sam weksel, to dość szybko możemy doprowadzić do zabezpieczenia wierzytelności wekslowej na majątku dłużnika albowiem z weksla można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Taki nakaz od razu uprawnia do zabezpieczenia roszczenia (przez komornika) która to czynność pozostanie w mocy nawet jeżeli dłużnik wniesie środek odwoławczy od nakazu zapłaty. Jeżeli zaś mamy samą umowę pożyczki, to nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie uzyskamy a tylko w postępowaniu upominawczym. Piszę „tylko”, ponieważ taki nakaz nie uprawnia do zabezpieczenia roszczenia.

Przeczytaj też: Zarzuty od nakazu zapłaty z weksla

Problem jednak w tym, że aby komornik mógł dokonać zabezpieczenia roszczenia na mieniu dłużnika, to dłużnik musi posiadać mienie a co więcej, wierzyciel musi komornikowi to mienie wskazać. W rzeczywistości jednak często żadnego mienia dłużnik nie posiada lub wierzyciel nie jest w stanie wskazać takowego. Na nic w takich przypadkach weksel i nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, bo po prostu nie ma czego zabezpieczyć.

Przeczytaj też: Gdy dłużnik nie ma żadnego majątku

I teraz tak. Wyobraź sobie że co rusz ktoś słyszy i czyta, że weksel jest zabezpieczeniem pożyczki i w ogóle wierzytelności. Ktoś, kto nie miał do tej pory styczności z tymi sprawami a więc z wekslem, pożyczką, dochodzeniem wierzytelności, nie słyszał o bezskutecznych postępowaniach komorniczych, nigdy się tym nie interesował. I nagle ktoś prosi go o pożyczkę, oferując przyzwoite oprocentowanie tejże i weksel jako zabezpieczenie… I ten zielony pożyczkodawca zgadza się, bo ma na mózgu wyryty informacjami wzrokowymi i słuchowymi napis WEKSEL TO ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI. Dla niego to jest dogmat. Cholera wie, co on myśli, może myśli że weksel jest jak banknot dolarowy, że można wymienić go na złotówki (informuję tylko, że nie można), nie ważne.

Przeczytaj też: Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej

I bez żądania faktycznego zabezpieczenia jakim jest zastaw albo hipoteka (tudzież ewentualnie chociaż poręczenie wypłacalnej osoby trzeciej) udziela pożyczki. A później nie jest w stanie jej odzyskać, bo pożyczkobiorca – dłużnik (już) nic nie ma, żadnego majątku ani dochodów. I dopiero wówczas ewentualnie uświadamia sobie, że weksel nie jest zabezpieczeniem wierzytelności, czyli weksel nie zabezpiecza odzyskania pożyczki czy innej należności. A zastaw na samochodzie dłużnika albo na jego nieruchomości? Oczywiście że tak, zastaw i hipoteka zabezpieczają odzyskanie wierzytelności jeśli tylko piorun w nie nie strzeli itp i gdy uda się je sprzedać. A czy wielką stratą będzie zniszczenie przez piorun weksla do umowy pożyczki wystawionego przez osobę, która nie ma majątku ani dochodów? Nie, żadną stratą w takiej sytuacji to nie będzie.

Przeczytaj też: Zastaw czy hipoteka?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności'

Subscribe to comments with RSS

 1. Wynajmuje mieszkanie znaczy właścicielem jestem. Mieszkanie jest w kredycie hipotecznym który ciężko mi w takiej sytuacji spłacać. Osoba, która ode mnie wynajmuje mieszkanie zalega mi z czynszami i opłatami na kwotę 5600zl. Mam podpisane protokół o zadłużeniu potwierdzony przez obie strony oraz WEKSEL na kwotę 5000zl. Jako zabezpieczenie zadłużenia, weksel jest już wymagalny. Czy istnieje możliwość sprzedania w/w weksla lub odzyskania należności z tytułu zadłużenia ale szybko, bez sądu?

  Szadek

  3 mar 21 o 19:13

 2. Niełatwo będzie sprzedać taką wierzytelność, a już szczególnie za cenę, która satysfakcjonowałaby wierzyciela. Głównie z tego powodu, że chodzi o dłużnika będącego pewnie osobą prywatną nieprowadząca firmy. A weksel tak naprawdę nie jest zabezpieczeniem wierzytelności, nie zwiększa bowiem prawdopodobieństwa odzyskania długu, bo nie ma żadnej wartości jaką ma majątek. Weksel ma faktyczną wartość wówczas, gdy dłużnik wekslowy ma majątek. Oczywiście można odzyskiwać długi nie tylko poprzez komornika i weksel jest mocnym potwierdzeniem posiadania wierzytelności. Jednak z tą szybką windykacją to jest tak, że raz się uda a raz się nie uda. Może się nie udać, bo dłużnik nawet ukrytego czy przepisanego na osoby trzecie majątku nie posiada albo po prostu jest twardy, odporny psychicznie bądź … głupi.

  admin

  3 mar 21 o 19:29

 3. Należy bowiem rozróżnić dwie sprawy a mianowicie kwestię należytego udokumentowania roszczenia (na przykład wekslem) i drugą kwestię, dalece ważniejszą a mianowicie zabezpieczenie otrzymania zapłaty czy zwrotu pieniędzy. Otóż należyte udokumentowanie roszczenia – wierzytelności nie musi i niestety najczęściej nie stanowi zarazem należytego zabezpieczenia uzyskania zapłaty długu. Należyte udokumentowanie roszczenia pozwala po prostu na wykazanie że wierzytelność przysługuje, jest bezsporna i umożliwia zwłaszcza uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty, wyroku sądowego. Czyli np. weksel i/lub podpisana umowa pożyczki w której dłużnik potwierdził przyjęcie kwoty pożyczki a nie samo potwierdzenie przelewu (bez umowy) w którym w tytule wpisano tylko „przelew” (i gdy na dobrą sprawę nie wiadomo czy ten przelew to udzielenie pożyczki czy może jej zwrot…).

  Toro

  15 lip 21 o 11:38

 4. Pożyczki pod sam weksel udzielane, to obustronnie niebezpieczna gra. Udzielane bez żadnego zabezpieczenia rzeczowego i bez wcześniejszej weryfikacji wypłacalności pożyczkobiorcy, stanowią łakomy kąsek dla pożyczkobiorców natomiast pożyczkodawcom przysparzają kłopotów. Wiele takich pożyczek po prostu nie sposób odzyskać na drodze prawnej. Ani komornik, ani zawiadomienie o domniemanym oszustwie na Policję, ani też Krajowy Rejestr Długów albo internetowa giełda wierzytelności; nic nie poskutkuje.

  Pirun

  9 paź 21 o 11:23

Skomentuj