Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zajęcie ruchomości z majątku wspólnego

Brak komentarzy

Pytanie: Czy w przypadku egzekucji do ruchomości ze wspólnego majątku gdy dłużnikiem jest tylko jeden małżonek stosuje się art. 846 § 1 kpc – egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika?

Odpowiedź: Nie. Ten przepis który Pan zacytował nie ma zastosowania do wspólności małżeńskiej która jest specyficzna. Ma natomiast zastosowanie art. 845 § 24 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia ruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Jeżeli zajęta ruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego, dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom. Jeżeli wierzyciel nie uzyska tytułu wykonawczego przeciwko drugiemu małżonkowi, to egzekucja z ruchomości wspólnych zostanie umorzona (ruchomości trzeba będzie zwolnić).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 listopada, 2020

Skomentuj