Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie ruchomości z majątku wspólnego

4 komentarze

Pytanie: Czy w przypadku egzekucji do ruchomości ze wspólnego majątku gdy dłużnikiem jest tylko jeden małżonek stosuje się art. 846 § 1 kpc – egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika?

Przeczytaj też: Przymusowy podział majątku wspólnego małżonków

Odpowiedź: Nie. Ten przepis który Pan zacytował nie ma zastosowania do wspólności małżeńskiej która jest specyficzna. Ma natomiast zastosowanie art. 845 § 24 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia ruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Jeżeli zajęta ruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego, dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom. Jeżeli wierzyciel nie uzyska tytułu wykonawczego przeciwko drugiemu małżonkowi, to egzekucja z ruchomości wspólnych zostanie umorzona (ruchomości trzeba będzie zwolnić).

Przeczytaj też: Zajęcie wspólnego konta bankowego współmałżonków

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Zajęcie ruchomości z majątku wspólnego'

Subscribe to comments with RSS

 1. Aha czyli tak samo jak w przypadku zajęcie nieruchomości wspólnej? Konieczna klauzula wykonalności na drugiego współmałżonka? Dobrze wiedzieć.

  Emilia

  16 maj 21 o 13:10

 2. Tak, tak samo. Wiele osób o tym nie wie i ze strachu płacą gdy dojdzie do zajęcia przez komornika wspólnej zwłaszcza nieruchomości z tytułem wykonawczym tylko na jednego małżonka.

  admin

  16 maj 21 o 13:43

 3. Przyszło mi na myśl coś takiego czy małżonek dłużnika w takiej sytuacji nie ma aby prawa domagać się zwrotu pieniędzy które załóżmy dołożył do zapłaty długu, powołując się na działanie pod wpływem błędu?

  Lechoń

  21 lip 21 o 19:09

 4. Wątpię poza tym musiałaby wykazać, że działała pod wpływem błędu co jest praktycznie nie do udowodnienia a nie że na przykład w międzyczasie pokłóciła się z małżonkiem.

  bisu

  24 kw. 23 o 20:51

Skomentuj