Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wyłączenie komornika na wniosek dłużnika

4 komentarze

Pytanie: Napisał Pan kiedyś, że dłużnik nie może zmienić sobie komornika: https://pamietnikwindykatora.pl/czy-dluznik-moze-zmienic-komornika/. A co z wyłączeniem komornika, podobno o to może wnioskować nie tylko wierzyciel ale też dłużnik?

Odpowiedź: No owszem, przyjmuje się, że jeżeli komornik jest stronniczy, to strona postępowania a więc i dłużnik może złożyć wniosek o wyłączenie komornika. Jeżeli sąd uwzględni wniosek, to wyznacza innego komornika do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Ponadto, komornik powinien wyłączyć się sam jeżeli zachodzi któraś z poniższych przesłanek:

Przeczytaj też: Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym na wniosek strony

– jest on stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
– sprawa dotyczy małżonka komornika, jego krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;
– sprawa dotyczy osób związanych z komornikiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
– był on lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron;

Jeżeli komornik sam nie wyłączy się z uwagi na którąś z ww. przesłanek, to dłużnik może zawnioskować o wyłączenie jeżeli ujawni którąś z tych przesłanek.

Przeczytaj też: Zmiana komornika w egzekucji alimentów

Jednak wracając do możliwości wyłączenia komornika na wniosek czyli z powodu stronniczości, to Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt SK 21/11 orzekł, że bezstronność komornika nie ma takiej rangi jak bezstronność sędziego. Komornik wykonuje jedynie orzeczenia sądu i podlega kontroli sądu. Dłużnik może złożyć skargę na czynności komornika do sądu jak i skargę do prezesa sądu: https://pamietnikwindykatora.pl/skarga-do-prezesa-sadu-a-skarga-na-czynnosci-komornika/. Konkludując, można przypuszczać, że uzyskanie wyłączenia komornika z powodu zarzutu stronniczości, jest mało prawdopodobne choć formalnie jest to przesłanka do wyłączenia.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wyłączenie komornika na wniosek dłużnika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Teoretycznie wyłączenie jest możliwe a praktycznie wcale. Próbowałem wyłączyć komornika będąc dłużnikiem, miałem obiektywne powody, bezskutecznie..

  Anonim

  16 kw. 21 o 12:22

 2. Z tymi obiektywnymi powodami dłużników to naj częściej jest tak że są te dowody obiektywne tylko zdaniem dłużników właśnie.

  Henio

  21 cze 21 o 16:03

 3. Wspomniane orzeczenie TK jest bardzo akuratne. Sędziowie są poza wszelka kontrolą a komornik kontroli podlega i jego działania mogą zostać skutecznie zaskarżone więc wyłączanie nie jest konieczne.

  zajer

  8 lip 21 o 08:28

 4. Prawie wszyscy dłużnicy myślą, że trafił im się wyjątkowa świnia komornika a komornik po prostu taka ma pracę i obowiązki. Dłużnik może próbować układać się z wierzycielem a nie z komornikiem, bo komornik bez wniosku wierzyciela nie może iść na żaden układ z dłużnikiem.

  piona

  17 lip 21 o 14:41

Skomentuj