Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie dopłat bezpośrednich przez komornika

4 komentarze

Pytanie: Czy zaliczki na dopłaty bezpośrednie z ARiMR mogą zostać zajęte w postępowaniu egzekucyjnym?

Odpowiedź: Nie, komornik nie ma prawa zająć dopłat bezpośrednich. Nie ma prawa zająć ich ani w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ani wówczas gdy już znajdują się na koncie bankowym dłużnika.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć dotację?

Art. 32 Ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowi bowiem, że należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przeczytaj też: Komornik a rolnik

Natomiast w kwestii ochrony tych (oraz innych nie podlegających zajęciu) środków na koncie bankowym dłużnika jest Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt III CZP 104/14 – zajęcie rachunku bankowego nie może obejmować środków, o których mowa w art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c., chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z realizacją projektu, na który te środki były przeznaczone – uchwalił Sąd Najwyższy.

Przeczytaj też: Kiedy komornik nie może zająć konta bankowego?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 października, 2022

Komentarze do 'Zajęcie dopłat bezpośrednich przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. I co trzeba zrobić jeżeli jednak komornik zajmie tego rodzaju środki w ARiMR?

  Anonim

  29 paź 22 o 03:25

 2. Skarga na czynności komornika jeżeli już otrzymał te środki z banku a jeżeli jeszcze nie, to wezwanie do zwolnienia skierowane do banku i do komornika.

  admin

  29 paź 22 o 08:13

 3. Na skargę będzie za późno jeżeli komornik zdążył przelać pieniądze wierzycielowi. Sąd nie nakaże wierzycielowi zwrócić tych pieniędzy.

  WandaL

  11 lis 22 o 11:45

 4. Dłużnik powinien trzymać rękę na pulsie, od razu po zablokowaniu złożyć skargę a do banku wezwanie do nieprzelewania komornikowi tych środków.

  admin

  11 lis 22 o 15:56

Skomentuj