Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Za rzeczy pozostawione w lombardzie właściciel lombardu odpowiada?

Brak komentarzy

Słyszałem niedawno o takim przypadku, że pożyczkobiorca który otrzymał pożyczkę pod zastaw w lombardzie miał problem, bo zastaw skradziono rzekomo podczas włamania a pożyczkę i tak musiał zwrócić. Pytanie które się tu nasuwa to czy lombard ponosi odpowiedzialność jeśli sprzęty dane w zastaw zostaną skradzione?

W przypadku zastawu lombardowego mamy zapewne do czynienia z zastawem zwykłym a nie z zastawem rejestrowym. Pozwoliłem sobie zacytować niżej część umowy pożyczki lombardowej na którą natrafiłem w internecie (na stronie internetowej lombardu):

Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za towar (przedmiot zastawu) pozostawiony w lombardzie a w przypadku kradzieży z włamaniem do lombardu i zaboru ww. towarów będących zastawem, pożyczkobiorca nie będzie rościł żadnych praw.

Przeczytaj też: Pożyczki pozabankowe pod zastaw

W dalszej części umowy której fragment zacytowałem wyżej jest mowa o tym, że pożyczkobiorca może przedmiot zastawu ubezpieczyć ale na własny koszt.

W mojej ocenie taki zacytowany zapis jest bezprawny – nieważny. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 58 kodeksu cywilnego czynność prawna która jest sprzeczna z ustawą albo której celem jest obejście ustawy jest nieważna. Z kolei art. 318 kodeksu cywilnego stanowi, że zastawnik, któremu rzecz została wydana, powinien czuwać nad jej zachowaniem stosownie do przepisów o przechowaniu za wynagrodzeniem. A w umowie pożyczki lombardowej której fragment już zacytowałem jest też mowa o pobraniu przez lombard opłaty umownej za wycenę i przechowywanie towaru (która to opłata nota bene stanowi lwią część kosztu pożyczki lombardowej).

Przeczytaj też: Lichwiarskie pożyczki – co to jest?

Tak na marginesie, to jeśli ktoś potrzebuje pożyczki na nie dłużej niż na miesiąc, to polecamy chwilówki internetowe te tutaj; niektóre z nich całkowicie za darmo jeśli jest to czyjaś pierwsza pożyczka w danej firmie pożyczkowej. Bez żadnego zastawu, bez poręczenia, bez wychodzenia z domu.

Przeczytaj też: Zastaw czy hipoteka?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 listopada, 2020

kategoria kredyty

Skomentuj