Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Umowa pożyczki spisana własnoręcznie przez pożyczkobiorcę

2 komentarze

Proszę o odpowiedź, czy mogą się Państwo zająć windykacją w poniższej sprawie: – teren: Bielsko-Biała – pożyczka osoby prywatnej dla osoby prywatnej – kwota: 4600 PLN – dokument: umowa pożyczki spisana ręką pożyczającego (bez świadków), zawierająca imię, nazwisko, adres, nr. dow. os, podpis – inne dowody: kilkadziesiąt SMSów od pożyczającego, w których umawia się na spotkania w celu spłaty części długu, na które później nie przychodził, obiecuje przelewy – termin spłaty (21dni od zawarcia umowy) minął 8 miesięcy temu. Proszę o informację, czy i kiedy możecie podjąć się tej windykacji. Nie zwracałem się do sądu, od razu do Państwa.

I oto kolejny który zamiast spisać PESEL pożyczkobiorcy, to spisał numer dowodu osobistego który w rzeczywistości nic nie daje. Oj może być problem w postępowaniu sądowo – egzekucyjnym.

Przeczytaj też: Umowa pożyczki bez notariusza

A teraz kilka zdań o umowie pożyczki spisanej własnoręcznie przez pożyczkobiorcę. To dobry pomysł, z dwóch powodów. Po pierwsze, pożyczkobiorcy praktycznie odpada podnoszenie (nieprawdziwego) zarzutu że oto na przykład on złożył podpis in blanco czyli na pustej kartce a ktoś mu ją ukradł i nad podpisem umieścił tekst umowy pożyczki której w rzeczywistości nie było. Znam taki przypadek i nie wiem, jak to się zakończyło. Po drugie, grafolog może mieć wątpliwości co do tego, czy podpis jest faktycznie pożyczkobiorcy (czasem pożyczkobiorcy zarzucają, że podpis został podrobiony). Jeżeli natomiast jest dodatkowo dłuższy tekst (umowy pożyczki, oświadczenia), to grafolog może ze znacznie większą pewnością stwierdzić, że jest to tekst pisany przez pożyczkobiorcę.

Przeczytaj też: Umowa pożyczki – tytuł przelewu

Oczywiście dla porównania – ekspertyzy grafologicznej domniemany pożyczkobiorca musi pod okiem policjanta napisać tenże tekst. A niepodważalnym dowodem na niepozostawienie wątpliwości w omawianej kwestii jest odcisk palca pożyczkobiorcy o czym pisałem tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/czy-grafolog-moze-pomylic/, wykonany w obecności pożyczkodawcy obok podpisu na umowie pożyczki.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 listopada, 2020

Komentarze do 'Umowa pożyczki spisana własnoręcznie przez pożyczkobiorcę'

Subscribe to comments with RSS

  1. Mam zamiar udzielić koledze pożyczki. Kwota jest wysoka, mam więc prośbę poradę, co powinna zawierać umowa pożyczki abym w razie potrzeby nie miał problemów wykazaniem że należy mi się zwrot konkretnej kwoty i z jej odzyskaniem, abym mógł zlecić zdecydowaną i skuteczną windykację takiej wierzytelności.

    DariuszS

    27 maj 21 o 18:34

  2. Trzeba tu rozróżnić dwie sprawy. Po pierwsze właśnie to, o czym Pan pisze a więc odpowiednia forma zawarcia umowy i udzielenia pożyczki aby w razie potrzeby nie miał Pan problemów w sądzie z udowodnieniem tego roszczenia. Dla celów dowodowych więc, umowę pożyczki najlepiej zawrzeć w formie pisemnej. Najważniejszy jest dowód świadczący o tym, że kwotę pożyczki faktycznie przekazał Pan pożyczkobiorcy. Bardzo wiele pożyczek udzielanych jest z ręki do ręki i wówczas pojawia się ryzyko takie że pożyczkobiorca będzie twierdził że kwoty pożyczki nie otrzymał pomimo zawarcia umowy wyrażającej taką intencję stron umowy. Ważne jest więc, aby w umowie pożyczki znalazło się sformułowanie np. „Wraz z podpisaniem umowy pożyczki Pożyczkobiorca kwituje otrzymanie kwoty pożyczki”. Przy okazji, uwaga na umowy pożyczki w których jest sformułowanie, np. „Kwota pożyczki zostanie przekazana wraz z podpisaniem niniejszej umowy, za pokwitowaniem”; jeżeli w takiej sytuacji przekażemy dłużnikowi pożyczkę bez takiego osobnego pokwitowania wówczas może on później skutecznie twierdzić, ze jej nie otrzymał. Jednak o wiele bezpieczniej i pewniej przekazać kwotę pożyczki na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, zgodnie z zapisem umowy. W tytule prawnym przelewu powinna wówczas znaleźć się adnotacja informująca o tym iż jest to udzielnie pożyczki zgodnie z umową pożyczki zawartą dnia… Jeszcze raz kładziemy nacisk na to, aby wpisać w tytule przelewu informację nie dająca złudzenia co do tego, że jest to udzielenie pożyczki. Nie należy więc wpisać tam tylko słowa „przelew” czy innej adnotacji z której nie wynika jednoznacznie że jest to udzielenie pożyczki. Osobną kwestia jest ta dotycząca zabezpieczenia skutecznej windykacji, zwrotu pożyczki. Jeżeli udzielimy pożyczki osobie nie posiadającej formalnie dochodów i majątku wówczas istnieje spore ryzyko że jej nie odzyskamy. Najlepiej udzielić pożyczki z zabezpieczeniem otrzymując w zamian coś w zastaw, jakiś wartościowy przedmiot albo ustanawiając zabezpieczenie na hipotece nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy.

    admin

    27 maj 21 o 19:05

Skomentuj