Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

KRD a przedawniony dług

13 komentarzy

Pytanie: Czy do KRD można wpisywać dłużników z przedawnionym długiem? Albo czy gdy roszczenie które w momencie wpisania do KRD nie było przedawnione a później się przedawniło, powinno zostać z KRD usunięte?

Odpowiedź: Według mnie, to zależy kto jest dłużnikiem… Generalnie można dopisywać do rejestrów długów (zarówno do Krajowego Rejestru Długów jak i do ERIF jak i do Infomonitor) długi przedawnione ale…

Wskutek nowelizacji Kodeksu cywilnego pojawił art. 117 § 21 KC który stanowi, że po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Definicja konsumenta zawarta jest w art. 221 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem jest to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli więc na przykład, bierzesz kredyt na mieszkanie, to bierzesz jako konsument.

Przeczytaj też: KRD, Infomonitor, ERIF – porównanie skuteczności

Przywołany pierwszy przepis stanowi moim zdaniem jasno: “po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.” Domaganie się zaspokojenia roszczenia to nie tylko wszak wniesienie do sądu pozwu o zapłatę albo do komornika wniosku o egzekucję ale też domaganie się spłaty długu w każdej innej formie. A czymże jest wpisanie dłużnika do rejestru długów? No przecież, że domaganiem się spełnienia roszczenia czyli spłaty długu!

Przeczytaj też: Przedawnienie roszczenia a karny obowiązek naprawienia szkody

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 grudnia, 2020

Komentarze do 'KRD a przedawniony dług'

Subscribe to comments with RSS

 1. Od ponad roku moi rodzice notorycznie otrzymują wezwania do zapłaty sporej kwoty pieniężnej od firmy windykacyjnej Ultimo (Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) za dług, który został spłacony ok. 20 lat temu. Listy te nie są przesyłane w formie listu poleconego i nigdy wcześniej nie odpowiadałem na nie z uwagi na mój nowy adres zamieszkania. Nie przejąłbym się zbytnio tą formą zastraszania gdyby nie fakt wpisania mojego długu do bazy BIG (miałem wtedy działalność gospodarczą) oraz KRD. Dwa tygodnie temu próbowałem w banku odłączyć spółkredytobiorcę wspólnego kredytu hipotecznego i niestety wniosek został odrzucony z uwagi na wpis w BIG. Sądowy nakaz zapłaty jeszcze nie przyszedł do mnie dlatego chciałbym tego z góry uniknąć. Proszę o wycenę usługi z Państwa strony zapobiegającej dalszą eskalację oraz co kluczowe, działanie, które sprawi wykreślenie mojego długu z bazy BIG.

  Jędrzej

  5 Lut 21 o 09:49

 2. Ile wynosi ten rzekomy dług? Nie posiada Pan już dowodu spłaty tego zobowiązania? Kiedy wpisali Pana do tych rejestrów długów? Czy uprzedzili Pana pocztą poleconą o zamiarze umieszczenia w tych rejestrach? O nakaz zapłaty chyba nie wystąpią wiedząc, że dług jest przedawniony ale nie można tego wykluczyć.

  admin

  5 Lut 21 o 10:05

 3. Rzekomy dług urósł z kwoty ok.6 tys. pln do kwoty 33 tys. pln po tych 20-stu latach i niestety nie posiadam już żadnej dokumentacji z tego okresu. Z raportu BIK wynika, iż wpisali mnie do rejestru BIG w dniu 14.11.2019 (data wezwania do zapłaty). Nigdy nie odbierałem żadnego listu poleconego od firmy Ultimo, która wysyła jedynie na mój nieaktualny adres zamieszkania zwykłe listy. Jakie kroki Pan proponuję i na ile wycenia Pan swoje doradztwo?

  Jędrzej

  5 Lut 21 o 10:24

 4. Jeszcze jedno pytanie, kluczowe: z jakiego tytułu jest ten spłacony dług, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej czy konsumencki – zaciągnięty nie jako przedsiębiorca? I kiedy ten dług stał się wymagalny czyli kiedy minął termin zapłaty?

  admin

  5 Lut 21 o 10:39

 5. Dług zdecydowanie jest z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (na raporcie w BIK widnieje po NIP). Odnośnie wymagalności długu i terminu spłaty to nie jestem pewien, na adres moich rodziców są przesyłane jedynie zwykłe listy i jak dotychczas nie było żadnego Sądowego wezwania do zapłaty.

  Jędrzej

  5 Lut 21 o 10:46

 6. Skoro to dług z działalności gospodarczej, to nie zmusimy ich do usunięcia wpisu z rejestrów. Gdyby był to dług konsumencki, to zgodnie z art. 31 ust. 9 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, można by skutecznie zażądać usunięcia wpisu jeżeli minęło 6 lat od daty wymagalności zobowiązania. Niestety, w przypadku długu z tytułu działalności gospodarczej nie istnieje taka możliwość i mogą umieszczać w rejestrach Pana dług przez 10 lat. Można by wnieść sprzeciw do rejestru kwestionując dług ale jeśli nie ma żadnych dowodów na spłacenie zobowiązania, to sprzeciw nie zostanie uwzględniony i prawdopodobnie nawet na czas rozpatrywania sprzeciwu nie zostanie ukryty.

  Co do ewentualnego sądowego nakazu zapłaty, to jeżeli dług jest przedawniony, to w obecnym stanie prawnym sąd powinien to wziąć pod uwagę z urzędu i oddalić powództwo – nie wydać nakazu zapłaty. Jednak wszystko się może zdarzyć w polskich sądach, dlatego gdyby przyszedł nakaz to trzeba by sprzeciw wnieść podnosząc zarzut przedawnienia.

  admin

  5 Lut 21 o 10:55

 7. Bardzo słuszny przepis prawa. Tylko że powinien dotyczyć nie tylko konsumentów ale wszystkich, przedsiębiorców też – to nie obywatele są czy co?

  Kamila

  24 Lip 21 o 07:15

 8. A jeżeli dlug powstał w zwiazku z prowadzeniem działalności gospodarczej ale już jej nie prowadzę? Mogę zostać wpisany do KRD?

  Anonim

  25 Sie 21 o 06:13

 9. Tak, można Panią wpisać i to także wtedy gdy dług się już przedawni ponieważ zaciągając zobowiązanie była Pani przedsiębiorcą a nie konsumentem.

  admin

  25 Sie 21 o 10:58

 10. Hm, zastanawiam się w związku z tym zakazem windykacji przedawnionego długu od konsumenta. A jeżeli okaże się, że ten już przedawniony dług powiedzmy kredyt zaciągnął na podstawie sfałszowanego zaświadczenia o dochodach czyli że popełnił wyłudzenie, to co? Fakt przedawnienia uniemożliwia ściganie karne i presję karną mającą na celu wymuszenie zapłaty?

  Janusz

  4 Paź 21 o 07:28

 11. Zakaz windykacji przedawnionego roszczenia od konsumenta nie dotyczy postępowania karnego. Można w postępowaniu karnym uzyskać wobec skazanego obowiązek naprawienia szkody także odnośnie już przedawnionego roszczenia, także wobec konsumenta.

  admin

  4 Paź 21 o 07:40

 12. Na szczęście na 99,99% długów konsumenckich nie ma możliwości aby prokurator a tym bardziej są uznał je za wyłudzenie. Tylko długi zaciągnięte przy pomocy sfałszowanego zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach.

  Konstanty

  31 Gru 21 o 12:51

 13. Niekoniecznie. Miałem dłużniczkę która po niejednej bezskutecznej egzekucji zaciągała kolejne pożyczki prywatne i w końcu policja i prokurator się zdenerwowali i był zarzut i akt oskarżenia. I skazanie w zawieszeniu.

  mendelson

  2 Lut 22 o 17:08

Skomentuj