Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

KRD a przedawniony dług

36 komentarzy

Pytanie: Czy do KRD można wpisywać dłużników z przedawnionym długiem? Albo czy gdy roszczenie które w momencie wpisania do KRD nie było przedawnione a później się przedawniło, powinno zostać z KRD usunięte?

Odpowiedź: Według mnie, to zależy kto jest dłużnikiem… Generalnie można dopisywać do rejestrów długów (zarówno do Krajowego Rejestru Długów jak i do ERIF jak i do Infomonitor) długi przedawnione ale…

Przeczytaj też: Windykacja przedawnionego długu

Wskutek nowelizacji Kodeksu cywilnego pojawił art. 117 § 21 KC który stanowi, że po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Definicja konsumenta zawarta jest w art. 221 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem jest to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli więc na przykład, bierzesz kredyt na mieszkanie, to bierzesz jako konsument.

Przeczytaj też: KRD, Infomonitor, ERIF – porównanie skuteczności

Przywołany pierwszy przepis stanowi moim zdaniem jasno: “po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.” Domaganie się zaspokojenia roszczenia to nie tylko wszak wniesienie do sądu pozwu o zapłatę albo do komornika wniosku o egzekucję ale też domaganie się spłaty długu w każdej innej formie. A czymże jest wpisanie dłużnika do rejestru długów? No przecież, że domaganiem się spełnienia roszczenia czyli spłaty długu!

Przeczytaj też: Przedawnienie roszczenia a karny obowiązek naprawienia szkody

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 grudnia, 2020

Komentarze do 'KRD a przedawniony dług'

Subscribe to comments with RSS

 1. Od ponad roku moi rodzice notorycznie otrzymują wezwania do zapłaty sporej kwoty pieniężnej od firmy windykacyjnej Ultimo (Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) za dług, który został spłacony ok. 20 lat temu. Listy te nie są przesyłane w formie listu poleconego i nigdy wcześniej nie odpowiadałem na nie z uwagi na mój nowy adres zamieszkania. Nie przejąłbym się zbytnio tą formą zastraszania gdyby nie fakt wpisania mojego długu do bazy BIG (miałem wtedy działalność gospodarczą) oraz KRD. Dwa tygodnie temu próbowałem w banku odłączyć spółkredytobiorcę wspólnego kredytu hipotecznego i niestety wniosek został odrzucony z uwagi na wpis w BIG. Sądowy nakaz zapłaty jeszcze nie przyszedł do mnie dlatego chciałbym tego z góry uniknąć. Proszę o wycenę usługi z Państwa strony zapobiegającej dalszą eskalację oraz co kluczowe, działanie, które sprawi wykreślenie mojego długu z bazy BIG.

  Jędrzej

  5 lut 21 o 09:49

 2. Ile wynosi ten rzekomy dług? Nie posiada Pan już dowodu spłaty tego zobowiązania? Kiedy wpisali Pana do tych rejestrów długów? Czy uprzedzili Pana pocztą poleconą o zamiarze umieszczenia w tych rejestrach? O nakaz zapłaty chyba nie wystąpią wiedząc, że dług jest przedawniony ale nie można tego wykluczyć.

  admin

  5 lut 21 o 10:05

 3. Rzekomy dług urósł z kwoty ok.6 tys. pln do kwoty 33 tys. pln po tych 20-stu latach i niestety nie posiadam już żadnej dokumentacji z tego okresu. Z raportu BIK wynika, iż wpisali mnie do rejestru BIG w dniu 14.11.2019 (data wezwania do zapłaty). Nigdy nie odbierałem żadnego listu poleconego od firmy Ultimo, która wysyła jedynie na mój nieaktualny adres zamieszkania zwykłe listy. Jakie kroki Pan proponuję i na ile wycenia Pan swoje doradztwo?

  Jędrzej

  5 lut 21 o 10:24

 4. Jeszcze jedno pytanie, kluczowe: z jakiego tytułu jest ten spłacony dług, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej czy konsumencki – zaciągnięty nie jako przedsiębiorca? I kiedy ten dług stał się wymagalny czyli kiedy minął termin zapłaty?

  admin

  5 lut 21 o 10:39

 5. Dług zdecydowanie jest z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (na raporcie w BIK widnieje po NIP). Odnośnie wymagalności długu i terminu spłaty to nie jestem pewien, na adres moich rodziców są przesyłane jedynie zwykłe listy i jak dotychczas nie było żadnego Sądowego wezwania do zapłaty.

  Jędrzej

  5 lut 21 o 10:46

 6. Skoro to dług z działalności gospodarczej, to nie zmusimy ich do usunięcia wpisu z rejestrów. Gdyby był to dług konsumencki, to zgodnie z art. 31 ust. 9 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, można by skutecznie zażądać usunięcia wpisu jeżeli minęło 6 lat od daty wymagalności zobowiązania. Niestety, w przypadku długu z tytułu działalności gospodarczej nie istnieje taka możliwość i mogą umieszczać w rejestrach Pana dług przez 10 lat. Można by wnieść sprzeciw do rejestru kwestionując dług ale jeśli nie ma żadnych dowodów na spłacenie zobowiązania, to sprzeciw nie zostanie uwzględniony i prawdopodobnie nawet na czas rozpatrywania sprzeciwu nie zostanie ukryty.

  Co do ewentualnego sądowego nakazu zapłaty, to jeżeli dług jest przedawniony, to w obecnym stanie prawnym sąd powinien to wziąć pod uwagę z urzędu i oddalić powództwo – nie wydać nakazu zapłaty. Jednak wszystko się może zdarzyć w polskich sądach, dlatego gdyby przyszedł nakaz to trzeba by sprzeciw wnieść podnosząc zarzut przedawnienia.

  admin

  5 lut 21 o 10:55

 7. Bardzo słuszny przepis prawa. Tylko że powinien dotyczyć nie tylko konsumentów ale wszystkich, przedsiębiorców też – to nie obywatele są czy co?

  Kamila

  24 lip 21 o 07:15

 8. A jeżeli dlug powstał w zwiazku z prowadzeniem działalności gospodarczej ale już jej nie prowadzę? Mogę zostać wpisany do KRD?

  Anonim

  25 sie 21 o 06:13

 9. Tak, można Panią wpisać i to także wtedy gdy dług się już przedawni ponieważ zaciągając zobowiązanie była Pani przedsiębiorcą a nie konsumentem.

  admin

  25 sie 21 o 10:58

 10. Hm, zastanawiam się w związku z tym zakazem windykacji przedawnionego długu od konsumenta. A jeżeli okaże się, że ten już przedawniony dług powiedzmy kredyt zaciągnął na podstawie sfałszowanego zaświadczenia o dochodach czyli że popełnił wyłudzenie, to co? Fakt przedawnienia uniemożliwia ściganie karne i presję karną mającą na celu wymuszenie zapłaty?

  Janusz

  4 paź 21 o 07:28

 11. Zakaz windykacji przedawnionego roszczenia od konsumenta nie dotyczy postępowania karnego. Można w postępowaniu karnym uzyskać wobec skazanego obowiązek naprawienia szkody także odnośnie już przedawnionego roszczenia, także wobec konsumenta.

  admin

  4 paź 21 o 07:40

 12. Na szczęście na 99,99% długów konsumenckich nie ma możliwości aby prokurator a tym bardziej są uznał je za wyłudzenie. Tylko długi zaciągnięte przy pomocy sfałszowanego zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach.

  Konstanty

  31 gru 21 o 12:51

 13. Niekoniecznie. Miałem dłużniczkę która po niejednej bezskutecznej egzekucji zaciągała kolejne pożyczki prywatne i w końcu policja i prokurator się zdenerwowali i był zarzut i akt oskarżenia. I skazanie w zawieszeniu.

  mendelson

  2 lut 22 o 17:08

 14. Informacja z utimo ,kilka długów razem 5300 zł . Zaciągnięte 2005 /2006
  Nie wiem jak przebiegała windykacja , ponieważ naiwnie jak się teraz po latach okazało wzięłam kredyty dla teściowej ,syn jej zmarł i okazało się że od tego czasu nie spłacała ,, widzę logując się w ultimo ,że ostatnich wpłat dokonała przed śmiercią syna.
  Powinnam spłacić ?

  Moni

  27 lip 22 o 20:32

 15. Przed śmiercią syna czyli kiedy te ostatnie wpłaty zostały dokonane? Istotne też na jaki okres czasu te kredyty zostały udzielone, kiedy minął termin spłaty zaległych obecnie rat. I czy roszczenia te zostały zasądzone (kiedy) i czy komornik prowadził egzekucję (do kiedy). Te informacje są niezbędne do ustalenia, czy długi te są przedawnione. Jeżeli przedawnione, to zażądać zaprzestania jakiejkolwiek windykacji zgodnie z art. 117 § 21 KC

  admin

  27 lip 22 o 20:41

 16. Wplaty ostatnie sa w 2006 roku,
  Niesety nic wiecej nie wiem I nie pamietam ,bralam te kredyty dla rodziny.
  Czy Ultimo ma to w documentach

  Moni

  27 lip 22 o 21:27

 17. Nie wiem czy Ultimo ma to w dokumentach, ja zawsze żądałem pełnej dokumentacji do windykacji. Na Pani miejscu poinformowałbym ich, że dług jest przedawniony i w związku z tym na podstawie art. 117 § 21 KC wzywa ich Pani do zaprzestania jakiejkolwiek windykacji. Zobaczymy czy i jak zareagują (proszę wtedy o informację).

  admin

  28 lip 22 o 05:04

 18. Dobry wieczór ,napisali ,że nie toczy się postępowanie egzekucyjne .
  Ja po ich telefonie zalogowałam się na stronie ultimo ,zrobiłam ugodę
  Zapłaciłam pierwsze 100 zł ,,wyszło tego ponad 5 lat .

  Moni

  29 lip 22 o 21:20

 19. Ważne jest czy postępowanie egzekucyjne nie toczyło się też wcześniej ale rozumiem, że chyba nie toczyło się. Niepotrzebnie dokonała Pani tej wpłaty i zawarła ugodę tym samym uznając dług ale to i tak nie czyni tego długu znowu nieprzedawnionym. Sugeruję postąpić tak, jak napisałem wcześniej czyli poinformować, że dług jest przedawniony (wpłata i ugoda tego nie zmieniają) i zażądać zaprzestania windykacji powołując się na przepis który wskazałem wcześniej.

  admin

  30 lip 22 o 05:29

 20. Nie wiem boje się że, pracownik ultimo przyjdzie do domu a w domu przeważnie jest mąż ,który załamałby się gdyby sie dowiedział, nie wiem co zrobić ..
  Rozumiem ,że ja figuruje w bazach jako dłużnik ,jak to sprawdzić i jak wykreślić mnie z tej bazy ,czy wogole się da ?

  Moni

  30 lip 22 o 10:12

 21. Proszę wysłać do Ultimo wezwanie do zaprzestania windykacji jako bezprawnej w związku z przedawnieniem, podając jako podstawę przepis wskazany wcześniej przeze mnie. I że w przypadku dalszych czynności pseudo windykacyjnych jak zwłaszcza wizyta w miejscu zamieszkania oraz telefonów, powiadomi Pani organy ścigania o nękaniu.

  W KRD może się Pani sprawdzić założywszy panel klienta: https://www3.krd.pl/client2.0/authentication/login?returnurl=%2fclient2.0%2f#_ga=2.66379182.1414453411.1631708766-1391755914.1581948976

  W Infomonitor też: https://www.big.pl/dla-konsumentow/sprawdz-siebie

  I w ERIF też: https://erif.pl/konsumenci/sprawdz-siebie/

  Jeżeli jest Pani wpisana z przedawnionym długiem konsumenckim, wezwać tego kto dokonał wpisu (kto uważa się za wierzyciela) do usunięcia wpisu pod rygorem sankcji prawnych.

  admin

  30 lip 22 o 10:58

 22. Ultimo odpisało ,że wpłacajac kwote 100 zł ,1 raty uznałam dług i zawarłam ugodę.
  Wg tego co Pan pisze ,powinni oddać mi te 100 zł też ,, pisać to co Pan napisał powyżej ?

  Moni

  3 sie 22 o 11:34

 23. Jak chodzi o te 100 złotych to obawiam się, że nie ma Pani prawa żądać zwrotu: art. 411 ust. 3 kc: Nie można żądać zwrotu świadczenia jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu.

  Jednak proszę im odpisać, że uznanie długu po przedawnieniu w tym podpisanie ugody nie wywiera skutków prawnych czyli nie ma mocy prawnej. Sąd Apelacyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. akt VI ACa 826/07 “oświadczenie o uznaniu długu, złożone po upływie terminu przedawnienia nie wywiera żadnych skutków prawnych, w tym nie powoduje, że termin przedawnienia biegnie na nowo”.

  I ponownie zażądać zaprzestania windykacji.

  admin

  3 sie 22 o 14:11

 24. Tak mi odpisali :
  Szanowna Pani, dziękuję za kontakt i przedstawienie swojej opinii. Zawarcie ugody po upływie terminu przedawnienia skutkuje zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia i uznaniem roszczenia. Widzę potwierdzenie zawarcia ugody, jaką zaakceptowała Pani przez eUltimo. To oświadczenie woli ma moc prawną i wywołuje skutki. Dodatkowo widzę również wpłatę jakiej dokonała Pani na poczet I raty ugody. Analiza działań nie wykazała również byśmy podejmowali w Pani sprawie jakiekolwiek działania, które mogłby wywołać przywołany w Pani wystąpieniu “strach”. Tego typu stwierdzenie jest niezasadne. Z przykrością przyjąłem użycie takiego sformułowania w korespondencji z Ultimo. W związku z brakiem kontaktu z Panią skupiliśmy się jedynie na ujawnieniu danych o Pani zadłużeniu w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A. Szanowna Pani, zachęcam do dalszej obsługi ugody – spłata zadłużenia będzie skutkować wycofaniem negatywnych informacji z BIG oraz wystawieniem dla Pani zaświadczenia o spłacie. Z poważaniem, Krzysztof Dzióbek Samodzielny Specjalista ds. Reklamacji Złożonych Zespół Jakości Obsługi Spraw Klienta

  Moni

  4 sie 22 o 21:46

 25. Ponownie przytoczyć wyrok który Pani wskazałem wskazują, że uznanie długu (w tym ugoda) przedawnionego długu nie wywołuje żadnych skutków prawnych i ponownie zażądać zaprzestania jakiejkolwiek windykacji, na podstawie art. 117 § 21 KC stanowiącego, że upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. I zażądać usunięcia Pani danych w KRD pod rygorem zawiadomienia prokuratury na podstawie art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych który stanowi, że kto przekazuje do biura nieprawdziwą informację gospodarczą, podlega grzywnie do 30 000 złotych.

  Skoro nie można domagać się zapłaty przedawnionego długu, to wpis w KRD jest bezpodstawny.

  Tak ja to widzę.

  admin

  4 sie 22 o 22:49

 26. Jak Pan to widzi ,czy są spójne przepisy bo ja nie wiem ,
  sąd wydał orzeczenie
  Pan przywołuje przepisy konkretne z numerami
  Ultimo pisze :
  Zawarcie ugody po upływie terminu przedawnienia skutkuje zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia i uznaniem roszczenia.
  Nie podaje przepisu ,ale chyba też jest jakiś na ten interpretacje ,
  Pan jest ekspertem i pewnie wie ,,

  Moni

  5 sie 22 o 11:08

 27. Spójności w orzecznictwie brak o czym niżej a jak chodzi o przepisy, to jest art. 117 § 2 kc w którym czytamy, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

  I problem mamy w kwestii zrzeczenia się zarzutu przedawnienia, bo np. z jednej strony mamy przytoczony przeze mnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. akt VI ACa 826/07 z fragmentem “oświadczenie o uznaniu długu, złożone po upływie terminu przedawnienia nie wywiera żadnych skutków prawnych, w tym nie powoduje, że termin przedawnienia biegnie na nowo”.

  Jednak jest też wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 lutego 2013 r. sygn. I ACa 1409/12, w którym wskazano, że oświadczenie o uznaniu długu dokonane po upływie terminu przedawnienia – o ile nie przemawiają za tym jakieś wyjątkowe okoliczności – powinno być poczytane za zrzeczenie się zarzutu przedawnienia.

  Nie mamy zatem pewności, jak orzekłby sąd w Pani sprawie. Jednakże jest Pani w tej sprawie konsumentem (a nie tzw. profesjonalistą jak są traktowani przedsiębiorcy) co według mnie przemawia na Pani korzyść.

  A Ultimo jak widać, nie podparł się żadnym orzeczeniem w korespondencji.

  admin

  5 sie 22 o 13:07

 28. A jak to jest ,to jest dług w którym 60 %
  To odsetki , mieszkam pod jednym stałym adresem już 13lat ,
  Nie mogę przecież odpowiadać swoim zobowiązaniem wobec ultimo ,że mało prężnie pracowali ,
  A dalej nie mam powodu nie twierdzić ,że nie jest to celowe działanie ,,
  Przecież to w żaden sposób nie jest sprawiedliwe ,, czy można coś z tym zrobić ,
  Pewnie znowu sąd ,na który zwykłego człowieka mnie ,dłużnika i wielu innych nie stać ,,
  W imię zasady bierze się od kogoś pieniądze ,trzeba sobie pilnować swoich zobowiązań ,inaczej ktoś inny z tego z pewnością skorzysta ,
  Chyba tak należy to podsumować .

  Moni

  5 sie 22 o 17:38

 29. Czyli jednym słowem ,,jeśli nie zgodzę się na kontynuowanie ugody ,
  Najprawdopodobniej ultimo pozwie mnie do sądu a tak mogę mieć jeszcze większe koszty ,,

  Moni

  5 sie 22 o 17:30

 30. Po pierwsze nie wiemy, czy złożą pozew. Pani jak rozumiem, wskazała im wyrok (jak nie to sugeruję to zrobić) który ja Pani wskazałem a oni żadnego przeciwstawnego pani nie wskazali, jak dotąd.

  Po drugie, jeżeli nawet wniosą pozew to nie wiemy, czy sąd uwzględni ich powództwo. Jeżeli wniosą i otrzyma Pani pozew, to proszę z tym do mnie napisać, odpowiemy.

  Ja do niczego Pani nie namawiam.

  admin

  5 sie 22 o 19:26

 31. Ale jak przegram ,będę mieć jeszcze większe koszty ,taka możliwość teZ jest ,, prawda?

  Moni

  5 sie 22 o 21:12

 32. Tak. Jaka to jest kwota podstawowa i ile wynoszą odsetki? Napiszę Pani jakie to mogą być koszty.

  admin

  5 sie 22 o 22:01

 33. 2000zl kwoty główne
  3000 zł odsetki

  Razem 6400

  To są 4 zobowiązania
  Dwa mają datę cesji 2007 i 2008
  I dwa 2013

  Moni

  5 sie 22 o 22:28

 34. 1 opcja: Opłata od pozwu przyjmując, że nie skapitalizują odsetek, to będzie 200 zł. Koszt zastępstwa procesowego jeżeli pozew wniesie w imieniu Ultimo zewnętrzny prawnik – 900 zł. (a tak nie musi być, jeżeli wniesie pracownik Ultimo to tego kosztu nie będzie)

  2 opcja: Odsetki skapitalizują w pozwie – doliczą do należności podstawowej (tej 2000 zł); pisze Pani że 2000 i 3000 a następnie że w sumie 6400 więc coś się nie zgadza ale przyjmijmy te 6400. Wtedy opłata od pozwu to 400 zł a ewentualny koszt zastępstwa procesowego to 1800 zł.

  admin

  6 sie 22 o 07:19

 35. Powołałam się na podany przez Pana wyrok ,,wezwałam ponownie do zaprzestania windykacji ,uparcie to samo piszą :
  Szanowna Pani, dziękuje za kontakt. Wskazuję, że zawierając dobrowolnie umowę ugody i dokonując wpłaty na jej poczet, uznała Pani zadłużenie i sposób dorozumiany zrzekła się Pani zarzutu przedawnienia. Zachęcam do dalszych terminowych wpłat zgodnie z harmonogramem zawartej ugody. Jeśli będzie miała Pani dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu z naszym doradcą. Z poważaniem, Joanna Nienartowicz Specjalista ds. Reklamacji Zespół Jakości Obsługi Spraw Klienta,,
  Rozumiem ,że to moje ryzyko bo mogę złożyć pozew do sądu ..

  Moni

  9 sie 22 o 20:43

 36. No ale nie powołują się na ten co wskazałem czy inny przeciwstawny wyrok. Proszę ich wezwać do usunięcia wpisu z KRD pod rygorem konsekwencji karnych i powtarzając argumenty. A dalej jak Pani uważa, nie namawiam pani zdecydowanie do niepłacenia aby ewentualnie nie miała Pani do mnie pretensji.

  admin

  9 sie 22 o 20:48

Skomentuj