Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

KRD a przedawniony dług

Brak komentarzy

Pytanie: Czy do KRD można wpisywać dłużników z przedawnionym długiem? Albo czy gdy roszczenie które w momencie wpisania do KRD nie było przedawnione a później się przedawniło, powinno zostać z KRD usunięte?

Odpowiedź: Według mnie, to zależy kto jest dłużnikiem… Generalnie można dopisywać do rejestrów długów (zarówno do Krajowego Rejestru Długów jak i do ERIF jak i do Infomonitor) długi przedawnione ale…

Wskutek nowelizacji Kodeksu cywilnego pojawił art. 117 § 21 KC który stanowi, że po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Definicja konsumenta zawarta jest w art. 221 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem jest to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli więc na przykład, bierzesz kredyt na mieszkanie, to bierzesz jako konsument.

Przywołany pierwszy przepis stanowi moim zdaniem jasno: “po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.” Domaganie się zaspokojenia roszczenia to nie tylko wszak wniesienie do sądu pozwu o zapłatę albo do komornika wniosku o egzekucję ale też domaganie się spłaty długu w każdej innej formie. A czymże jest wpisanie dłużnika do rejestru długów? No przecież, że domaganiem się spełnienia roszczenia czyli spłaty długu!

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 grudnia, 2020

Skomentuj