Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wybór komornika przy egzekucji z nieruchomości

Brak komentarzy

Pytanie: Chcąc zlecić komornikowi egzekucję z nieruchomości dłużnika też mam prawo wyboru komornika w obrębie terytorium sądu apelacyjnego czy tylko sądu okręgowego?

Odpowiedź: Ani tego ani tego. Art. 921 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Sformułowanie “w którego okręgu” może być cokolwiek mylące i sugerować, że chodzi w związku z tym o sąd okręgowy ale tak nie jest. Chodzi o sąd rejonowy (na marginesie uważam, że w związku z tym powinno być “w którego rejonie” – wtedy nie byłoby dla nikogo wątpliwości).

Może Pan zatem wybierać tylko pomiędzy komornikami działającymi przy sądzie rejonowym w okręgu którego położona jest nieruchomość dłużnika. W takiej sytuacji nie jest to wybór komornika w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych: https://pamietnikwindykatora.pl/prawo-wyboru-komornika-komornik-nie-przyjmuje-spraw-z-wyboru/ i żaden komornik działający przy tym sądzie nie ma prawa odmówić przyjęcia sprawy.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 grudnia, 2020

Skomentuj