Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ograniczenie egzekucji z nieruchomości

4 komentarze

Pytanie: Komornik zajął moją nieruchomość grunt niezabudowany i dąży z wierzycielem do licytacji (nie mam innego majątku). Tylko że nieruchomość ta składa się z paru działek i sprzedaż tylko jednej z działki na pewno wystarczy do całkowitej spłaty wierzyciela i komornika i zostanie nadwyżka. Czy idzie jakoś przekonać wierzyciela czy komornika, żeby licytowali tylko jedną z działek a nie wszystkie?

Przeczytaj też: Uciążliwość egzekucji komorniczej

Odpowiedź: Takie ograniczenie egzekucji do jednej z działek jest możliwe. Kwestię tę reguluje art. 946 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego który to przepis mówi, że na wniosek wierzyciela lub dłużnika, zgłoszony nie później niż podczas opisu i oszacowania, jak również z urzędu może być wystawiona na licytację wydzielona część zajętej nieruchomości, której cena wywołania wystarcza na zaspokojenie wierzyciela egzekwującego. O wydzieleniu rozstrzyga komornik po oszacowaniu nieruchomości.

Przeczytaj też: Suma oszacowania a cena wywołania

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 grudnia, 2020

Komentarze do 'Ograniczenie egzekucji z nieruchomości'

Subscribe to comments with RSS

 1. Co z zajęciem reszty nieruchomości po wydzieleniu jej części do licytacji? Zwalnia się?

  Edith

  8 gru 20 o 15:15

 2. Nie zwalnia. Postępowanie egzekucyjne do tej części nieruchomości ulega zawieszeniu do czasu zakończenia się licytacji części wydzielonej do egzekucji.

  admin

  8 gru 20 o 16:00

 3. I co potem, po umorzeniu egzekucji z tej nieruchomości jeżeli nikt nie kupił a wierzyciel nie przejął. Czy te nieruchomości zostaną w tym momencie zwolnione?

  Anonim

  1 paź 21 o 09:21

 4. Nie, komornik nie zwolni ich w tym momencie lecz dopiero gdy ogólnie umorzy postępowanie egzekucyjne albo gdy w ciągu roku wierzyciel nie dokona czynności niezbędnej do prowadzenia egzekucji z tych nieruchomości. Najczęściej jest to brak wniosku o przystąpienie do opisu i oszacowania nieruchomości albo niewpłacenie zaliczki na ten cel, po wezwaniu od komornika.

  admin

  1 paź 21 o 11:29

Skomentuj