Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ograniczenie egzekucji z nieruchomości

2 komentarze

Pytanie: Komornik zajął moją nieruchomość grunt niezabudowany i dąży z wierzycielem do licytacji (nie mam innego majątku). Tylko że nieruchomość ta składa się z paru działek i sprzedaż tylko jednej z działki na pewno wystarczy do całkowitej spłaty wierzyciela i komornika i zostanie nadwyżka. Czy idzie jakoś przekonać wierzyciela czy komornika, żeby licytowali tylko jedną z działek a nie wszystkie?

Odpowiedź: Takie ograniczenie egzekucji do jednej z działek jest możliwe. Kwestię tę reguluje art. 946 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego który to przepis mówi, że na wniosek wierzyciela lub dłużnika, zgłoszony nie później niż podczas opisu i oszacowania, jak również z urzędu może być wystawiona na licytację wydzielona część zajętej nieruchomości, której cena wywołania wystarcza na zaspokojenie wierzyciela egzekwującego. O wydzieleniu rozstrzyga komornik po oszacowaniu nieruchomości.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 grudnia, 2020

Komentarze do 'Ograniczenie egzekucji z nieruchomości'

Subscribe to comments with RSS

  1. Co z zajęciem reszty nieruchomości po wydzieleniu jej części do licytacji? Zwalnia się?

    Edith

    8 Gru 20 o 15:15

  2. Nie zwalnia. Postępowanie egzekucyjne do tej części nieruchomości ulega zawieszeniu do czasu zakończenia się licytacji części wydzielonej do egzekucji.

    admin

    8 Gru 20 o 16:00

Skomentuj