Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wcześniejsza spłata chwilówki pozabankowej

Jeden komentarz

Chwilówka kojarzy się mnie i chyba większości osób z pozabankową pożyczką ale ponieważ przynajmniej niektóre banki jakby poszły w ślady firm pożyczkowych i też oferują szybkie pożyczki online (i padają określenia „chwilówka” w odniesieniu do takich bankowych kredytów), przeto w tytule uściśliłem że chodzi o chwilówkę pozabankową (stosunkowo korzystne oferty takich pożyczek są tutaj).

Przeczytaj też: Pożyczki pozabankowe – którą z nich wybrać?

Zapewne sporo osób które zaciągnęły zwłaszcza krótkoterminową pozabankową pożyczkę w pewnym monecie zdaje sobie sprawę z tego, że nie spłaci jej w terminie i rozważa przedłużenie umowy pożyczki. Padają też jednak coraz częściej pytania o to, czy chwilówkę pozabankową można spłacić przed terminem i z tego tytułu ponieść stosunkowo niższe koszty pożyczki. Wskazują one chyba na generalnie coraz odpowiedzialniejsze zaciąganie chwilówek. Jak zatem przedstawia się sprawa wcześniejsze spłaty pozabankowej pożyczki i w związku z tym niższych kosztów pożyczki?

Otóż pozabankowe firmy pożyczkowe też są zobowiązane do działania w zgodzie z ustawą o kredycie konsumenckim a w tejże ustawie mamy między innymi poniżej zacytowane przepisy:

Art. 48. 1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
Art. 49. 1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Przeczytaj też: Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

A zatem, tak samo jak w przypadku bankowego kredytu gotówkowego bądź innego, tak i w przypadku pozabankowej pożyczki, w przypadku wcześniejszej jej spłaty, pożyczkodawca nie ma prawa obciążać Cię kosztami pożyczki za okres od dokonania przez Ciebie spłaty (tyle ile się należy za ten okres, według Twoich rzetelnych wyliczeń) do końca okresu umowy pożyczki jaka została między wami zawarta. Przeciwny zapis w umowie pożyczki byłby bezprawny i bezskuteczny.

Przeczytaj też: Kto to jest konsument?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 sierpnia, 2020

1 komentarz do 'Wcześniejsza spłata chwilówki pozabankowej'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jasna sprawa, zapisy sprzeczne z ustawą są nieważne.

    Anonim

    8 kw. 21 o 06:55

Skomentuj