Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

4 komentarze

Artykuł 48 ustawy o kredycie konsumenckim, daje klientowi prawo do spłaty całości (lub części) kredytu, przed terminem określonym w umowie. Co więcej, o tym zamiarze – klient wcale nie musi wcześniej, informować kredytodawcę. Za to kredytodawca, ma obowiązek rozliczyć kredyt klienta w ciągu 14 dni (licząc od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu). Co więcej, klient powinien to sprawdzić! Dlaczego? Otóż zdarzają się nierzetelni kredytodawcy. Bo jeśli np. kredytodawca nie usunie danych o spłaconym kredycie z BIK – to klient będzie miał kłopoty. Jakie? Będzie traktowany jak klient niewiarygodny. Klient który “coś zataił” i który posiada “przeterminowany kredyt”… Wcześniejsza spłata kredytu, skutkuje określonymi konsekwencjami finansowymi. I to zarówno dla klienta, jak i dla kredytodawcy. Dla klienta – wcześniejsza spłata kredytu, jest korzystna. Dlaczego? Ponieważ całkowity koszt kredytu, ulega obniżeniu (o koszty należne za okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy). I koszty te, zwraca się klientowi. Koszty te zwracane są także, w przypadku spłaty jedynie części kredytu.

Przeczytaj też: Kto to jest konsument?

Jednak to, co jest korzystne dla klienta – nie jest korzystne dla kredytodawcy. Bo gdy klient spłaci kredyt wcześniej – to kredytodawca zarobi mniej, niż się spodziewał! I dlatego, kredytodawca często zastrzega sobie w umowie kredytowej – prawo do pobrania prowizji, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Pobranie prowizji jest możliwe, w oparciu o artykuł 50 wspomnianej ustawy. To jest – gdy spłata kredytu przed terminem – przypada na okres w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu, jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw… Nie powinno to zbytnio szokować skoro nawet z tytułu niewykorzystanej kwoty kredytu odnawialnego banki mają prawo pobierać prowizję.

Przeczytaj też: Wcześniejsza spłata chwilówki pozabankowej

A jaka jest maksymalna wysokość prowizji? Prowizja nie może przekroczyć 1 % spłacanej części kredytu – jeśli okres miedzy rzeczywistą datą spłaty kredytu a datą spłaty kredytu określoną w umowie – przekracza 1 rok. Jeśli okres ten, jest krótszy niż rok – prowizja nie może przekroczyć 0,5 % spłacanej części kredytu. Ponadto – prowizja nie może być wyższa, niż wysokość odsetek które klient musiałby zapłacić (w okresie między spłatą kredytu przed terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia umowy). Warto przypomnieć, że w określonych przypadkach, prowizja w ogóle nie przysługuje! Kredytodawca, nie ma prawa do pobrania prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu – gdy umowa dotyczy kredytu w rachunku oszczędnościowo-kredytowym (popularnym koncie osobistym). A także – w przypadku umowy kredytowej, w których spłata została dokonana zgodnie z umową ubezpieczenia, zawartą w celu zabezpieczenia spłaty kwoty kredytu.

Przeczytaj też: Przedawnienie roszczenia przeciwko konsumentowi

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 grudnia, 2021

kategoria kredyty

Komentarze do 'Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy taka bezkosztowa spłata możliwa jest w każdym rodzaju kredytu, w hipotecznym również?

  Lidka

  17 gru 21 o 08:24

 2. Wpis dotyczy kredytu konsumenckiego. Maksymalna wysokość takiego kredytu to 255 550 złotych (lub równowartość tej kwoty w obcej walucie) zatem jeżeli kredyt hipoteczny jest nie wyższy, to również jest to kredyt konsumencki.

  admin

  17 gru 21 o 12:11

 3. A kredyt udzielony firmie, poniżej tych 255500 PLN?

  Lidka

  17 gru 21 o 12:34

 4. N9ie, bo przedsiębiorca nie jest konsumentem. Chyba że mówimy o udzieleniu kredytu osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą ale nie na cel związany z jej prowadzeniem.

  admin

  17 gru 21 o 12:38

Skomentuj