Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Upadłość a egzekucja administracyjna

5 komentarzy

Pytanie: Zamierzmy jako spółka z o.o. ogłosić upadłość likwidacyjną. Wiadomo mi że, po ogłoszeniu upadłości komornicze postępowania egzekucyjne nie mogą być prowadzone. Mamy też jednak zaległości wobec urzędu skarbowego. jako że wiem, że tego typu należności czyli w sumie w stosunku do skarbu państwa mają pierwszeństwo, to chciałbym zapytać, czy egzekucja administracyjna też nie może być prowadzona po upadłości?

Przeczytaj też: Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Odpowiedź: Tak, wraz z uprawomocnieniem się sądowego postanowienia o ogłoszeniu upadłości. wszystkie postępowania egzekucyjne toczące się przeciwko upadłemu zostają umorzone i dotyczy to także egzekucji administracyjnej. Nie można też wszczynać nowych postępowań egzekucyjnych (w oparciu o jakieś tytuły wykonawcze wydane przed ogłoszeniem upadłości). Zresztą w tej kwestii wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 listopada 1999 r. stwierdzając, że “skoro organy egzekucyjne nie mogą dalej prowadzić postępowania egzekucyjnego wszczętego przed ogłoszeniem upadłości, to również nie mogą wszczynać go już po jej ogłoszeniu”.

Przeczytaj też: Jednoosobowa działalność gospodarcza a komornik i upadłość konsumencka

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

29 listopada, 2020

Komentarze do 'Upadłość a egzekucja administracyjna'

Subscribe to comments with RSS

 1. Który przepis tak stanowi, że egzekucje ulegają umorzeniu po ogłoszeniu upadłości? W przepisach o egzekucji w administracji nie znalazłam tego i w kodeksie postępowania cywilnego też nie ma?

  Gośka

  29 lis 20 o 19:44

 2. Art. 146. Prawo upadłościowe
  1. Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

  admin

  29 lis 20 o 20:13

 3. Umarza się postępowania po ogłoszeniu upadłości wiec jak rozumiem, to samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nawet nie zawiesza toczącego się postępowania egzekucyjnego?

  Tarnowski

  19 maj 21 o 18:25

 4. Nie, samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wstrzymuje toczących się egzekucji jak również nie blokuje możliwości wszczęcia egzekucji jak i uzyskania tytułu wykonawczego.

  admin

  19 maj 21 o 19:07

 5. Złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości można natomiast zaszkodzić dłużnikowi biznesowo to znaczy gdy jest to firma. Należy jednakże liczyć się z odpowiedzialnością za wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli w złej wierze złożony.

  Kaczor

  19 sie 21 o 15:12

Skomentuj