Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jednoosobowa działalność gospodarcza a komornik i upadłość konsumencka

2 komentarze

Pytanie: Jak wygląda sprawa egzekucji komorniczej przy założeniu działalności gospodarczej?? Nie zatrudniającej nikogo tylko właściciel??
A jak wygląda dalej ta działalność gdy sprawy przejmuje syndyk? Złożyłam wniosek o upadłość konsumencką?

Przeczytaj też: Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Odpowiedź: jeżeli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza (a nie spółka) to majątek firmy jest zarazem majątkiem jej właściciela czyli w tym wypadku dłużnika i komornik może prowadzić z niej egzekucję czyli na przykład z konta firmowego, z towaru na sklepie, z wyposażenia, z należności u klientów (zajęcie wierzytelności), z samochodu firmowego…

Przeczytaj też: Poszukiwanie majątku upadłego przez komornika

Jeżeli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, w tym także taka wspomnianą jednoosobową, to nie jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej gdyż taka może zostać ogłoszona tylko wobec osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Co innego gdy dłużnik już zakończy prowadzenie działalności gospodarczej z której pozostaną długi. Wówczas jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Długi powstałe w związku z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej są zarazem długami osobistymi, prywatnymi jej właściciela.

Przeczytaj też: Prywatne długi a działalność gospodarcza

Konkludując, jeżeli wciąż prowadzi Pani działalność gospodarczą, nie jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej lecz upadłości przedsiębiorcy. Gdy upadłość przedsiębiorcy zostaje ogłoszona i wchodzi syndyk, to automatycznie firma przestaje funkcjonować gdyż postawiona jest stan upadłości. Ewentualne toczące się komornicze postępowania egzekucyjne zostają wówczas umorzone (długi nie zostają bynajmniej umorzone lecz zaspokajaniem wierzycieli upadłego zajmuje się wówczas syndyk). Po ogłoszeniu upadłości dłużnik może założyć nową firmę.

Przeczytaj też: Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 czerwca, 2020

Komentarze do 'Jednoosobowa działalność gospodarcza a komornik i upadłość konsumencka'

Subscribe to comments with RSS

  1. I inny jest cel ustawowy upadłości przedsiębiorcy a upadłości konsumenckiej. W pierwszym przypadku chodzi o maksymalne zaspokojenie wierzycieli upadłego a w drugim przypadku oddłużenie konsumenta.

    gagarin

    4 cze 20 o 07:00

  2. gagarin, w teorii tak, w praktyce różnie to bywa

    praktyk

    4 cze 20 o 07:22

Skomentuj