Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy komornik może przyjść z wierzycielem?

Jeden komentarz

Pytanie: Złożyłem wniosek o egzekucję z ruchomości dłużnika w mieszkaniu ponieważ egzekucja z wszelkich ewentualnych wierzytelności nie przyniosła żadnego efektu. Przeczytałem w tym blogu, że komornicy często odstępują od zajęcia ruchomości które według nich wartości handlowej nie posiadają co wydaje mi się dyskusyjne. Mam w związku z tym pytanie, czy ja będąc wierzycielem mogę przyjść z komornikiem do dłużnika znaczy, czy dłużnik ma prawo wpuścić tylko komornika a mnie nie?

Przeczytaj też: Nagrywanie czynności terenowych przez komornika

Odpowiedź: Jak najbardziej, zgodnie z art. 850 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) wierzyciel może żądać, aby zajęcie nastąpiło w jego obecności. W tym wypadku komornik zawiadomi go o terminie, w którym zajęcie ma być dokonane. Jeżeli wierzyciel nie stawi się w wyznaczonym terminie, komornik dokona zajęcia w jego nieobecności. Jeżeli komornik bez zawiadomienia wierzyciela dokonał zajęcia w jego nieobecności, wierzyciel może żądać sprawdzenia zajęcia z jego udziałem.

Skoro powyższy przepis zezwala na uczestnictwo wierzyciela w egzekucji z ruchomości, to dłużnik nie ma prawa mu tego zabronić.

Przeczytaj też: Oddanie ruchomości pod dozór przez komornika; zmiana dozoru

A gdyby jednak do takiej sytuacji doszło to znaczy dłużnik wpuścił komornika a mnie zagrodził drogę, zamknął drzwi przede mną, to co mogę zrobić aby wejść?

Moim zdaniem w takiej sytuacji komornik powinien przeprowadzić egzekucję z ruchomości bez Pana obecności a Pan może żądać sprawdzenia zajęcia z Pana udziałem i w tym celu wezwać do asysty policję aby udaremniła dłużnikowi niewpuszczenie Pana do lokalu.

Przeczytaj też: Niewpuszczenie komornika do domu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 września, 2022

1 komentarz do 'Czy komornik może przyjść z wierzycielem?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Gdy do mnie przyjdzie (a przyjdzie) komornik z wierzycielem, to tego drugiego na pewno nie w puszczę. To że mam u niego dług nie uprawnia go do naruszenia miru domowego.

    Alfer

    18 wrz 22 o 20:55

Skomentuj