Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Uznanie długu a odsetki

2 komentarze

Pytanie: Jest półtoraroczna faktura na kwotę główną 39 tysięcy złotych. Dłużnik uznał ten jego dług pisząc “uznaję moje zobowiązanie wobec … w wysokości 39 tysięcy złotych z tytułu faktury nr …”. Przez półtora roku narosło sporo odsetek od tej kwoty. Pytanie, czy uznanie przez dłużnika długu w zakresie kwoty głównej jest tym samym uznaniem długu w zakresie odsetek narosłych dotąd od tej kwoty czy przedawnienie odsetek płynie od półtora roku?

Przeczytaj też: Niewłaściwe uznanie długu a postępowanie nakazowe

Odpowiedź: Takie uznanie długu w którym dłużnik pisze, że uznaje kwotę główną nie wspominając o odsetkach, nie powoduje uznania odsetek zatem przedawnienie roszczenia z tytułu odsetek biegnie nieprzerwanie (roszczenie z tytułu odsetek ulega przedawnieniu po trzech latach): Przedawnienie odsetek.

A wniesienie do sądu pozwu o zapłatę spowoduje przerwanie biegu przedawnienia odsetek chociaż wartością przedmiotu sporu będzie kwota podstawowa – te 39 tys. zł?

Tak, wniesienie pozwu o zapłatę spowoduje przerwanie biegu przedawnienia także i odsetek. Poza tym, może Pan w pozwie skapitalizować już narosłe odsetki: “Odsetki od odsetek” czyli kapitalizacja odsetek w pozwie o zapłatę

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 sierpnia, 2022

Komentarze do 'Uznanie długu a odsetki'

Subscribe to comments with RSS

  1. Zasądzone odsetki przedawniają się tak jak roszczenie główne to jest po sześciu latach?

    Magda

    26 sie 22 o 08:29

  2. Zasądzone odsetki które narosły do momenty wydania wyroku tak, po sześciu latach a te co po wydaniu wyroku narosną, to po trzech latach przedawniają się.

    admin

    26 sie 22 o 11:26

Skomentuj