Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘skarga pauliańska’

Darowizna przed powstaniem długu a skarga pauliańska

komentarzy 5

Aktualizacja z dnia 04.07.2021 r.
Poniższa odpowiedź została udzielona przed wejściem w życie art. 528 Kc stanowiącym, że Jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Pytanie: W dniu dzisiejszym otrzymałem pismo od kancelarii radcy prawnego reprezentującego firmę X, zatytułowane: wezwanie do zapłaty na kwotę ponad 17000zł (materiały budowlane). Dług jest nie mój, tylko wuja (prowadzi działalność gospodarczą). Kancelaria powołuje się na przepisy skargi pauliańskiej odnośnie mojej osoby – jak na razie jest to wezwanie do zapłaty. Więcej… »